LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VÀ KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM HỢP TÁC CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG VIỆT-HÀN
Ngày 23/03/2018 4172

Chào mừng chuyến thăm chính thức của Tổng thống Hàn Quốc đến Việt Nam từ ngày 22/03/2018 đến ngày 24/03/2018; ngày 22/03/2018, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Việt Nam Nguyễn Văn Thể;

Báo cáo chuyên đề về 'Công nghệ cảm biến OMRON trong đo lường - điều khiển'.
Ngày 05/04/2017 4162

Báo cáo chuyên đề về 'Công nghệ cảm biến OMRON trong đo lường - điều khiển'.