Báo cáo chuyên đề: 'Chiến lược quản lý an toàn giao thông đường bộ và giải pháp nâng cao an toàn giao thông bộ hành Bang Victoria, Úc'
Ngày 29/07/2019 883

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải- Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh (UTC HCMC) và Ngân hàng thế giới (WB) thuộc dự án Sáng kiến vì An toàn Giao thông toàn cầu (BIGRS) giai đoạn 2015-2019 tại Tp.HCM được tài trợ bởi Quỹ Bloomberg PhilanThropies (BP).