Tiếp và làm việc với Đại học Sejiong - Hàn Quốc.
Ngày 07/12/2016 2723

Sáng ngày 06/12/2016 Đại học Sejiong – Hàn Quốc do Giáo sư Lee Hyun Jong dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. HCM.

V/v Tổ chức báo cáo chuyên đề “Giới thiệu bộ phần mềm Dự toán, Đấu thầu, Thanh quyết toán và Quản lý chất lượng công trình XD”
Ngày 23/03/2016 1597

V/v Tổ chức báo cáo chuyên đề “Giới thiệu bộ phần mềm Dự toán, Đấu thầu, Thanh quyết toán và Quản lý chất lượng công trình XD”

Thông báo về việc tổ chức Báo cáo chuyên đề “Giới thiệu về Công nghệ 4G – LTE”
Ngày 02/11/2015 1410

Thông báo về việc tổ chức Báo cáo chuyên đề “Giới thiệu về Công nghệ 4G – LTE”