Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2019 – 2020
Ngày 12/09/2019 307

Chiều ngày 09/09/2019 tại Hội trường C1, Phân hiệu trường Đại học GTVT đã tổ chức Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2019 - 2020.