Thông báo về việc chiêu sinh đào tạo Phân tích tính toán móng cọc bằng phần mềm FB-PIER, xử lý nền đất yếu bằng GEOSTUDIO.
Ngày 04/04/2019 568

THÔNG BÁO V/v chiêu sinh đào tạo và cấp giấy chứng nhận “ Matlab cơ bản

Thông báo đăng ký khóa học Ứng dụng Autodesk Revit cho công trình cầu theo công nghệ Bim
Ngày 25/02/2019 1151

Thông báo đăng ký khóa học Ứng dụng Autodesk Revit cho công trình cầu theo công nghệ Bim

Lịch học thí nghiệm chuyên môn từ ngày 17/12/2018 đến 29/12/2018 ( đã xếp phòng)
Ngày 15/12/2018 517

Lịch học thí nghiệm chuyên môn từ ngày 17/12/2018 đến 29/12/2018 ( đã xếp phòng)

Lịch học thí nghiệm chuyên môn từ ngày 03/12/2018 đến 16/12/2018 ( đã xếp phòng)
Ngày 30/11/2018 944

Lịch học thí nghiệm chuyên môn từ ngày 03/12/2018 đến 16/12/2018 ( đã xếp phòng)

Thông báo tổ chức buổi báo cáo chuyên đề về phần mềm Allplan trong việc thiết kế xây dựng, dự toán công trình và ứng dụng BIM
Ngày 14/11/2018 503

Thông báo tổ chức buổi báo cáo chuyên đề về phần mềm Allplan trong việc thiết kế xây dựng, dự toán công trình và ứng dụng BIM