Tiếp và làm việc với Tập đoàn DOHWA – Hàn Quốc.
Ngày 23/11/2016 2090

Tiếp và làm việc với Tập đoàn DOHWA – Hàn Quốc.

Tiếp Đoàn Trường Đại học Giao thông St. Peterburg Emperor Alexander I – LB Nga.
Ngày 11/11/2016 1786

Tiếp Đoàn Trường Đại học Giao thông St. Peterburg Emperor Alexander I – LB Nga.

Tiếp Đoàn Trường Đại học Giao thông St. Peterburg Emperor Alexander I – LB Nga.
Ngày 11/11/2016 776

Sáng ngày 07/11/2016 Đoàn Đại biểu trường Đại học Giao thông St. Peterburg Emperor Alexander I – LB Nga do Hiệu Trưởng Panychev Alexander dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Phân hiệu trường Đại học Giao thông vận tải tại Tp. HCM.