Tiếp Đoàn Trường Đại học Giao thông St. Peterburg Emperor Alexander I – LB Nga.
Ngày 11/11/2016 2053

Tiếp Đoàn Trường Đại học Giao thông St. Peterburg Emperor Alexander I – LB Nga.

Tiếp Đoàn Trường Đại học Giao thông St. Peterburg Emperor Alexander I – LB Nga.
Ngày 11/11/2016 969

Sáng ngày 07/11/2016 Đoàn Đại biểu trường Đại học Giao thông St. Peterburg Emperor Alexander I – LB Nga do Hiệu Trưởng Panychev Alexander dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Phân hiệu trường Đại học Giao thông vận tải tại Tp. HCM.

Nhà trường phối hợp cùng Tập đoàn VSL Việt Nam tổ chức Buổi báo cáo chuyên đề 'Công nghệ xây dựng cầu của VSL và cơ hội tuyển dụng'.
Ngày 01/10/2016 1163

Nhà trường phối hợp cùng Tập đoàn VSL Việt Nam tổ chức Buổi báo cáo chuyên đề 'Công nghệ xây dựng cầu của VSL và cơ hội tuyển dụng'.