Trường ĐH Giao thông vận tải

Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

 

Địa chỉ: Số 450 Đường Lê Văn Việt - Phường Tăng Nhơn Phú A Quận 9 - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 7300.1155 - (028).3896.6798

Fax: (028) 38964736

Email: banbientap@uct2.edu.vn

Website: http://www.uct2.edu.vn

Chuyên trang tuyển sinh: http://tuyensinh.utc2.edu.vn

Cổng thông tin Đoàn thanh niên: http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/

Cổng thông tin Hội sinh viên: http://dept.utc2.edu.vn/hoisinhvien/

 

 

 

  • CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

  • CÁC KHOA, BỘ MÔN