Lịch công tác tuần từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017
Thứ - Ngày Thời gian - Nội dung - Địa điểm Thành phần - Chủ trì Yêu cầu
Thứ hai

24/04/2017

9:00 - 10:00: Họp Bộ môn Ngoại ngữ triển khai công tác tháng và rà soát đề thi

Địa điểm: VP Bộ môn

Chủ trì: ThS Hà Thị Thanh

Thành phần: Toàn thể giảng viên thuộc Bộ môn;

13:30 - 14:30: BHXH Quận 9 làm việc với trường về thực hiện BHYT HSSV theo luật BHYT

Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: PGĐ Võ Trường Sơn

Thành phần: Phòng CTCT&SV, BHXH Quận 9

Nước (10)
Thứ ba

25/04/2017

10:45 - 11:30: Họp định kỳ Bộ môn Cơ sở Công trình

Địa điểm: VP Bộ môn

Chủ trì: ThS Trịnh Xuân Báu

Thành phần: Toàn thể giảng viên thuộc Bộ môn;

Thứ tư

26/04/2017

Thứ năm

27/04/2017

8:00 - 11:00: Lễ kỷ niệm 27 năm ngày thành lập Cơ sở II (nay là Phân hiệu) và Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học

Địa điểm: Hội trường C1

Chủ trì: HT Nguyễn Ngọc Long

Thành phần: Toàn thể Cán bộ, Giảng viên, CNV của Phân hiệu, giảng viên từ Hà Nội vào giảng dạy; BCH Công đoàn; BCH Đoàn thanh niên, BCH Hội sinh viên

Nước()

14:30 - 18:00: Họp Đại hội cổ đông Công ty CP UTC2 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: Chủ tịch HĐQT

Thành phần: Hội đồng quản trị, cổ đông và khách mời (20)

Thứ sáu

28/04/2017

14:00 - 17:00: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường, mã số T2016-CSII-36 " của TS Nguyễn Hữu Chí

Địa điểm: Hội thảo thư viện

Chủ trì: Chủ tịch HĐ

Thành phần: Theo quyết định

Thứ bảy

29/04/2017

Chủ nhật

30/04/2017