Lịch công tác tuần từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019