Lịch công tác tuần từ ngày 15/07/2019 đến ngày 21/07/2019