Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 20/03/2017 đến ngày 26/03/2017

Thứ-NgàyThời gian-Nội dung-Địa điểmThành phần-Chủ trìyêu cầu

Thứ 2
20/03/2017

9:30 - 10:30: Họp báo cáo wesite tuyển sinh và đề xuất phương án giao diện website Phân hiệu
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: Ban Giám đốc
Thành phần: Trưởng các đơn vị: CTCT&SV, KHCN&ĐN, TCHC, TBQT, KT&ĐBCL, Đào tạo Thành viên ban biên tập website

Nước(25)

10:30 - 11:30: Họp Đề xuất phương án quyển giới thiệu Phân hiệu
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: Ban Giám đốc
Thành phần: Trưởng các đơn vị: CTCT&SV, KHCN&ĐN, TCHC, TBQT, KT&ĐBCL, Đào tạo

Nước(8)

13:30 - 14:30: Kiểm tra Khoa VTKT
Địa điểm: VP Khoa VTKT

Chủ trì: Trưởng Ban Thanh tra
Thành phần: Theo thông báo

14:30 - 15:30: Kiểm tra BM CNTT
Địa điểm: VP BM

Chủ trì: Trưởng Ban Thanh tra
Thành phần: Theo thông báo

Thứ 3
21/03/2017

10:30 - 11:30: Họp Đảng ủy
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy
Thành phần: Đảng ủy viên

Nước(6)

Thứ 4
22/03/2017

15:45 - 17:00: Họp Bộ môn Cơ sở Công trình xét duyệt chuyên đề cấp BM
Địa điểm: VP Bộ môn

Chủ trì: ThS Trịnh Xuân Báu
Thành phần: Toàn thể giảng viên thuộc Bộ môn

Thứ 5
23/03/2017

10:00 - 11:00: Họp Bộ môn Kỹ thuật kết cấu
Địa điểm: VP Bộ môn

Chủ trì: ThS Nguyễn Đăng Điềm
Thành phần: Toàn thể giảng viên thuộc Bộ môn

14:00 - 16:00: Giao nhiệm vụ viết đề xuất, đăng ký nhiệm vụ KHCN các cấp năm 2017 - 2018
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: PHT Nguyễn Văn Hùng
Thành phần: Ban Giám đốc, Phòng KHCN - ĐN, Trưởng khoa , BM trực thuộc Phân hiệu.

Nước (10).

15:45 - 16:45: Họp kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKHSV năm học 2016-2017.
Địa điểm: VP khoa KHCB

Chủ trì: TS Vũ Hồng Vận
Thành phần: Trưởng, Phó Khoa KHCB, Các GV hướng dẫn đề tài NCKHSV và SV thực hiện đề tài

16:00 - 17:00: Họp xét bồi hoàn chi phí đào tạo
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng
Thành phần: Theo quyết định

Nước (6).

Thứ 6
24/03/2017

8:30 - 11:30: Mít tinh kỷ niệm 55 năm Ngày thành lậpTrường (24/3/1962-24/03/2017) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ (trực tuyến)
Địa điểm: Hội trường C1

Chủ trì: Ban Giám đốc
Thành phần: Toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên của Phân hiệu, giảng viên từ Hà Nội vào giảng dạy; Ban chấp hành Đoàn thanh niên, Ban Thư ký Hội sinh viên; Lớp trưởng, Bí thư các lớp.

Thứ 7
25/03/2017

8:00 - 10:00: Họp Bộ môn Kế toán kiểm toán định kỳ và xét duyệt chuyên đề
Địa điểm: VP Khoa VTKT

Chủ trì: ThS Trần Thị Thu
Thành phần: Toàn thể giảng viên thuộc Bộ môn

Chủ nhật
26/03/2017

8:00 - 11:30: Lễ mitting Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2017) và tuyên dương Cán bộ Đoàn tiêu biểu, Chi đoàn vững mạnh tiêu biểu
Địa điểm: Phòng Hội thảo thư viện.

Chủ trì:  Bí thư Đoàn thanh niên
Thành phần: Đại diện BTV Thành Đoàn, Đảng ủy - Ban giám đốc, đại biểu triệu tập.

Ghi chú: Các đơn vị nộp đăng ký lịch tuần hạn chót vào chiều Thứ Năm tuần trước cho công tác của tuần sau, nộp báo cáo đúng hạn (ngày 25 hàng tháng)

Các tin đã đăng