Kế hoạch năm học

Kế hoạch học tập năm học 2016-2017

(08/08/2016)

Kính gửi: Sinh viên các hệ

Thông báo về việc Nghỉ tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016

(27/01/2016)

Kính gửi: Các lớp hệ Chính quy, Bằng 2, Vừa học vừa làm, Cao học.

Thông báo về việc tổ chức học kỳ II năm học 2015-2016 hệ chính quy

(15/12/2015)

Kính gửi: Các Bộ môn, Cố vấn học tập thuộc các lớp khóa 53,54,55,56

Kế hoạch học tập năm học 2015-2016

(05/08/2015)

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc lập và triển khai kế hoạch năm học 2015-2016, Ban Đào tạo xin gửi tới các Bộ môn, sinh viên,giảng viên bản Kế hoạch học tập và Khối lượng giảng dạy tại Cơ sở II năm học 2015 – 2016 đã được ban giám hiệu duyệt.

 Trang  1 2