Thông báo mới

Chuẩn đầu ra

(Ngày đăng: 18/01/2017 09:56:20 Ngày cập nhật: 18/01/2017 09:57:39)Chuẩn đầu ra:

1. Chuẩn đầu ra Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông Khoa Công trình

2. Chuẩn đầu ra Ngành Kinh tế xây dựng

3. Chuẩn đầu ra Ngành Khai thác vận tải

Lượt xem: 943
 Về trang trước      Về đầu trang