Thông báo mới

Danh sách các lớp học phần sinh viên đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2016-2017

(Ngày đăng: 06/01/2017 08:49:14 Ngày cập nhật: 06/01/2017 08:49:47)


Kính gửi: sinh viên các hệ

Lịch sử cập nhật:
06.01.2017 đăng lần 1

File đính kèm:
        DU KIEN MO LOP.pdf     
Lượt xem: 1439
 Về trang trước      Về đầu trang