Giới thiệu Ban Thông tin Thư viện

(3/18/2015 10:37:08 PM)


TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Địa chỉ: Nhà C3 - Trường Đại học Giao thông Vận tải Cơ sở II
Điện thoại: (08) 3730 7559 - Email: 
thongtinthuvien@utc2.edu.vn
Giám đốc Trung tâm: ThS. Trần Quang Hải Bằng

        Trung tâm Thông tin – Thư viện có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác thông tin -thư viện. Ban có các nhiệm vụ cụ thể sau: 
          1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển nguồn tài liệu phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các công tác khác của Phân hiệu
          2. Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên thông tin- thư viện phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác.
          3. Quản trị phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử thông tin thư viện tại Phân hiệu.
          4. Quản lý việc mượn, trả sách, tài liệu, giáo trình và các ấn phẩm khác; thu nhận và lưu trữ các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, các đề tài NCKH sinh viên, đề tài NCKH giảng viên các cấp tại Phân hiệu.
          5. Cập nhật dữ liệu, giới thiệu thông tin – thư viện mới hoặc thông tin chuyên đề cho bạn đọc.
          6. Phát triển, mở rộng quan hệ hợp tác với các thư viện trong và ngoài nước để chia sẻ tài nguyên và nâng cao chất lượng phục vụ.
          7. Thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực thông tin – thư viện.
          8. Quản lý, đảm bảo an ninh mạng và hoạt động của toàn bộ hệ thống hạ tầng thông tin tại Phân hiệu (hệ thống mạng, máy chủ, máy tính…); quản lý mạng nội bộ; thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì các hệ thống máy tính trong Phân hiệu.

        Nhân sự tại Trung tâm TTTV gồm 06 người trong đó 01 Giám đốc 05 nhân viên  phụ trách các mảng công việc:
 TT Họ và tên
Trình độ
Chức danh
Công việc
 Ảnh
1 Trần Quang Hải Bằng
Thạc sĩ
GĐ Trung tâm
Phụ trách chung 
Trực tiếp phụ trách các công tác:
+ Xây dựng kế hoạch phát triển học liệu văn hóa, khoa học kỹ thuật phù hợp với nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường 
+ Nghiêu cứu, đề xuất các giải pháp ứng dụng CNTT trong quản lý tại Ban nói chung và toàn Phân hiệu nói riêng.
+ Thông báo kịp thời những tài liệu mới được bổ sung trên website của Phân hiệu
+ Công tác liên quan đến tài chính, phân công nhiệm vụ tại trung tâm
+ Theo dõi chấm công, lập báo cáo tháng, báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành công việc theo quy định.


 
2 Đỗ Thị Ngọc Anh
Cử nhân
Thư viện viên

- Công tác thủ thư cho phòng đọc - Chịu trách nhiệm quản lý chính tài liệu trong Kho đọc. 
- Trực tiếp hướng dẫn người đọc tìm kiếm, làm nghiệp vụ mượn/trả tài liệu. 
- Thực hiện xử lý nghiệp vụ các loại sách, tài liệu mới nhập về theo sự phân công (từng đợt) của GĐ Trung tâm;
- Theo dõi, tổng hợp số liệu sinh viên vào phòng đọc, và Kho mượn, kịp thời đề xuất các các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, sử dụng thuận lợi, có hiệu quả các tư liệu do thư viện quản lý.
- Cập nhật nội dung sách/tài liệu tham khảo vào phần mềm quản lý thư viện (Libol)


 
 
3 Nguyễn Hằng Duy
Cử nhân
Nhân viên

- Chịu trách nhiệm quản lý chính tài liệu trong Kho luận văn/đề tài NCKH (bao gồm cả đĩa CD) và Kho báo/tạp chí định kỳ; trực tiếp theo dõi và thực hiện nghiệp vụ mượn/trả các đề tài NCKH và luận văn cao học.
- Theo dõi và quản lý việc thực hiện quy định nộp luận văn tốt nghiệp của các học viên cao học tại Cơ sở II; quy định nộp đề tài NCKH hàng năm của sinh viên và giảng viên.
- Thực hiện xử lý nghiệp vụ các loại sách, tài liệu mới nhập về theo sự phân công (từng đợt) của Trưởng Ban; -       Cập nhật nội dung sách/tạp chí/luận văn/đề tài NCKH vào phần mềm quản lý thư viện (Libol)
 
 
4 Đào Thị Lan
Cử nhân
Thư viện viên

- Chịu trách nhiệm quản lý chính tài liệu trong Kho Mượn và Kho Bán;
- Trực tiếp giao dịch bán sách/giáo trình cho học viên/sinh viên theo danh mục được phép.
- Theo dõi, thực hiện thống kê, lập bảng quyết toán tài chính hàng tháng tại Kho Bán
- Định kỳ tổng hợp số lượng sinh viên, học phần học và giáo trình cần phục vụ sinh viên theo kế hoạch đào tạo của Phân hiệu.
- Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ mượn/trả giáo trình đối với sinh viên theo kế hoạch chung của Nhà trường.
- Trực tiếp thực hiện quy định phạt tiền làm hỏng (mất) giáo trình từ sinh viên; làm quyết toán tiền phạt nộp về Phòng Tài chính - Kế toán.
- Thực hiện các công tác nghiệp vụ khác theo sự phân công của GĐ Trung tâm

5 Trịnh Thị Thư
Cử nhân
Chuyên viên
- Thực hiện lịch trực Phòng đọc theo sự phân công của GĐ Trung tâm.
- Hỗ trợ thủ thư phòng đọc trong công tác tìm kiếm/lấy tài liệu/sắp xếp tài liệu tại Kho đọc
- Hỗ trợ công tác nghiệp vụ sách/tài liệu theo sự phân công (từng đợt) của GĐ TT;
- Phụ trách công tác vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp các tài sản, vật dụng tại đơn vị.
- Trực tiếp nhận, kiểm tra số lượng (theo hợp đồng) và bàn giao các loại báo/tạp chí hàng ngày cho thủ thư.
- Các công tác khác theo sự điều động của GĐ Trung tâm
 
6 Nguyễn Văn Vịnh
Thạc sĩ  Chuyên viên

Trực tiếp theo dõi, quản lý hệ thống mạng nội bộ của Phân hiệu;
- Theo dõi chất lượng đường truyền internet; đảm bảo hạ tầng thông tin tại Phân hiệu thông suốt; Phối hợp cùng với Ban biên tập website cập nhật các tin tức, file dữ liệu lên máy chủ web;
- Chịu trách nhiệm theo dõi, thống kê tình trạng truy cập/download tài liệu trên máy chủ, định kỳ hàng tháng báo cáo cho GĐ Trung tâm
- Trực tiếp kiểm tra, bảo dưỡng (theo kế hoạch phân công) các thiết bị CNTT tại Phân hiệu;  Xác nhận tình trạng của các máy tính tại các đơn vị để làm căn cứ đề xuất Ban TBQT phương án thay thế hoặc sửa chữa.
- Định kỳ hàng tháng kiểm tra chất lượng mạng wifi phục vụ sinh viên tại ký túc xá, khu vực giảng đường. Kịp thời báo cáo và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng quản lý và chất lượng đường truyền.
 

Lượt xem: 0
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng