Giới thiệu trung tâm ĐTH & Chuyển giao CN GTVT

(12/30/2014 11:28:58 AM)


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THỰC HÀNH
VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Tên đơn vị: Trung tâm Đào tạo thực hành và Chuyển giao công nghệ Giao thông vận tải (Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 251/QĐ-TCCB, ngày 06/03/2007 của Hiệu trưởng.

- Địa chỉ:  Nhà E7- Trường Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở II,  451 Đường Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. HCM
- Điện thoại: (08)37360512  -  Fax:
(08) 37360676  -   Email: daotaothuchanh@utc2.edu.vn

- Giám đốc Trung tâm: ThS. Võ Xuân Lý

- P.Giám đốc Trung tâm: ThS. Nguyễn Văn Dũng

         Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho Ban Giám đốc Cơ sở II trong công tác quản lý sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm; quản lý hướng dẫn thực tập, thí nghiệm chuyên môn (thí nghiệm, xưởng, …); đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng kiến thức và thực hiện các dịch vụ về lao động sản xuất, NCKH, chuyển giao công nghệ theo sự phân công của Nhà trường.

         Đội ngũ nhân sự: Trung tâm hiện có 06 CBCNV, trong đó có 04 CBCNV là chính nhiệm và 02 CBCNV là giảng viên vừa làm công tác giảng dạy vừa kiêm nhiệm công tác quản lý.Lượt xem: 0
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng