Giới thiệu Phòng Tổ chức hành chính

(12/29/2014 4:24:31 PM)


PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ: Phòng 1- D3, Trường Đại học Giao thông vận tải – Cơ sở II

Điện thoại: (08) 37307856

Trưởng Phòng : TS. Trần Xuân Trường

Phó Trưởng Phòng : CN. Huỳnh Thị Thanh Phương

Phòng Tổ chức – Hành chính trước đây là Ban TCHC là một trong những đơn vị đầu tiên được thành lập tại Cơ sở II – Trường Đại học Giao thông vận tải. Ban được thành lập cùng Ban Đào tạo và Ban Thiết bị quản trị theo Quyết định số 448/TCCB do Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải ký ngày 22/10/1992.

Phòng có chức năng tham mưu cho Giám đốc về các công tác: hành chính tổng hợp, tổ chức cán bộ, bảo vệ, y tế, lái xe, quản lý các phòng họp, phòng làm việc của Ban Giám đốc, nhà công vụ, nhà khách tại Phân hiệu và lên kế hoạch thực hiện các công tác này.

Về lực lượng cán bộ, nhân viên, ban có 19 người, trong đó có 01 Tiến sĩ, 07 kỹ sư-cử nhân, cụ thể như sau:


Lượt xem: 0
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng