Giới thiệu bộ môn Cơ khí

(12/29/2014 3:58:10 PM)


BỘ MÔN CƠ KHÍ CƠ SỞ II - ĐẠI HỌC GTVT

- Địa chỉ:  Nhà E1 - Đại học GTVT Cơ sở II  Số 451 Đường Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. HCM
- Điện thoại: (08)38963235 - Email: bmcokhi@utc2.edu.vn
- Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Hữu Chí - Điện thoại:  0913 779 923        Bộ môn Cơ khí Cơ sở II được thành lập ngày 29/4/2011 tiền thân là Liên Bộ môn Cơ khí từ năm 1993, Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy bậc đại học, cao học, hướng dẫn NCS. Ngoài nhiệm vụ giảng dậy Bộ môn ra còn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học ứng dụng và triển khai công nghệ trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông. Từ 1993 đến nay, Bộ môn Cơ khí đã đào tạo hàng ngàn kỹ sư cơ khí thuộc các ngành Cơ khí ô tô, Máy xây dựng, Cơ giới hóa xây dựng giao thông; Đầu áy toa xe; Cơ điện tử.

        Chức năng, nhiệm vụ:

         - Giảng dạy đại học gồm các chuyên ngành: Cơ khí ô tô; Cơ giới hóa xây dựng giao thông; Máy xây dựng; Cơ điện tử, Đầu máy toa xe. Các hệ đào tạo: chính quy, vừa làm vừa học, bằng 2, liên thông.

        - Giảng dạy cao học các chuyên ngành: Máy xây dựng - xếp dỡ; Kỹ thuật đầu máy xe lửa - toa xe; Khai thác, bảo trì đầu máy xe lửa - toa xe; Kỹ thuật ô tô - máy kéo; Khai thác, bảo trì ô tô – máy kéo
        - Nghiên cứu Khoa học: Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, công bố các bài báo khoa học trên các Tạp chí chuyên ngành. Tham gia tư vấn và thiết kế các máy xây dựng, ô tô, Đầu máy toa xe.

        Đội ngũ giảng viên

        - Cơ hữu tại cơ sở II: Bộ môn Cơ khí Cơ sở II gồm có 6 giảng viên, trong đó có 66% giảng viên có trình độ trên đại học gồm 01 Tiến sĩ, 01 Nghiên cứu sinh, 02 Thạc sĩ và 02 giảng viên đang là học viên cao học. Bộ môn hiện nay có 03 đảng viên:

        - Giảng viên các bộ môn tại Hà nội vào giảng tại Cơ sở II: Hàng kỳ các bộ môn cơ sở và chuyên ngành tại Hà nội cử hàng chục giảng viên vào giảng tại cơ sở II.

TT Họ và tên
 Chuyên môn
Học hàm
Học vị
Chức vụ hiện nay
 Ảnh1
Nguyễn Hữu Chí Máy xây dựng
GV chính Tiến sĩ Trưởng Bộ môn,
Trưởng Ban TBQT
2 Nguyễn Văn Dũng Máy xây dựng
Giảng viên Thạc sĩ Phó Giám đốc
Trung tâm
Đào tạo thực hành
và chuyển giao
công nghệ GTVT
3 Văn Quốc Hữu  Cơ khí chế tạo máy
Giảng viên Thạc sĩ
4 Trần Văn Lợi  Cơ khí ô tô
Giảng viên Thạc sĩ
5 Vũ Văn Định  Cơ khí ô tô
Giảng viên Kỹ sư
6 Võ Hoài Sơn  Cơ khí chế tạo máy
Giảng viên Kỹ sư

 

Lượt xem: 0
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng