Giới thiệu Khoa Cơ bản

(12/27/2014 3:28:27 PM)


KHOA CƠ BẢN

- Địa chỉ:  Nhà E1 - Đại học GTVT Cơ sở II  Số 451 Đường Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. HCM
- Điện thoại: (08)37367274 - Email: bmcoban@utc2.edu.vn
+ Trưởng Khoa: TS. Vũ Hồng Vận - Điện thoại:  0917564476
- Trưởng Bộ môn Lý: ThS. Trần Quang Đạt
- Trưởng Bộ môn Toán: ThS. Võ Xuân Bằng
-
Trưởng Bộ môn Lý Luận Chính Trị: ThS. Vũ Thị Hiên
- Trưởng Bộ môn Ngoại Ngữ: ThS. Hà Thị Thanh
- Trưởng Bộ môn Giáo Dục Thể Chất; ThS Lê Văn Dậu

       
        Khoa Cơ bản được hình thành từ Liên Bộ môn Cơ bản vào thời gian đầu thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải Cơ sở II, gồm các thầy cô từ Hà Nội vào giảng dạy kết hợp với các Giảng viên Cơ hữu tại Cơ sở 2, giảng dạy các môn thuộc Bộ môn Khoa học cơ bản, Bộ môn Lý luận chính trị và Bộ môn Giáo dục thể chất. Khoa Cơ bản hiện nay gồm các tổ môn: Toán Giải tích, Đại số và Xác suất thống kê, Vật lý, Hóa học, Anh văn, Cơ lý thuyết, Hình họa – Vẽ kỹ thuật, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

        Các giảng viên của Khoa Cơ bản được đào tạo chuyên sâu ở trong nước và ngoài nước với nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Khoa với 17 giảng viên, trong đó có 03 Tiến sỹ, 04 giảng viên chính, 11 thạc sỹ, 4 kỹ sư và cử nhân, hiện nay đang có 3 NCS tiến sĩ.

        Công tác đào tạo
        Khoa đảm nhận giảng dạy các môn Đại cương cho các khoá sinh viên chính quy, không chính quy, học viên sau đại học trong toàn trường, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, tuyển chọn và bồi dưỡng sinh viên thi Olimpic các môn đại cương. Gần 20 năm qua Khoa Cơ bản đã góp phần đào tạo hàng nghìn cử nhân, Thạc sỹ và Tiến sỹ
      
 Phương pháp giảng dạy
        - Sử dụng các phương pháp giảng dạy tiến tiến, hiện đại lấy người học làm trung tâm.
       -
 Hỗ trợ người học biết cách tiếp cận vấn đề, có khả năng áp dụng kiến thức lý thuyết vào giải quyết các vấn đề thực tế trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp.
       -
 Rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo. Hỗ trợ người học tìm kiếm tài liệu trên internet, nghiên cứu độc lập và chủ động đề xuất các phương án cho các tình huống thực tế.
       -
 Rèn luyện kỹ năng hợp tác và làm việc theo nhóm, tạo điều kiện tổ chức thảo luận, tăng cường sự hỗ trợ giữa các sinh viên, học viên để nâng cao khả năng lĩnh hội kiến thức

       Công tác NCKH và lao động sản xuất
       - Chủ trì và bảo vệ thành công 1 đề tài cấp Bộ.
       - Chù trì hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.
      - Biên soạn nhiều giáo trình, và nhiều bài giảng, tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu trong và ngoài ngành.
        - Đã công bố gần 20 bài báo NCKH trên các tạp chí, hội thảo trong và ngoài nước.

      
 Khen thưởng
      - Khoa đã nhận 2 bằng khen của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh cho Khoa Cơ bản và cá nhân trong Bộ môn trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Cơ sở 2.
     - Khoa đã nhận nhiều bằng khen của hội toán học về thành tích đạt các giải cá nhân Olimpic Toán sinh viên toàn Quốc, bằng khen của hội Vật lý về thành tích đạt các giải cá nhân và tập thể trong kỳ thi Olimpic Vật lý sinh viên toàn Quốc.
      - Các cá nhân của Khoa được tặng nhiều kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục", "Vì sự nghiệp khoa học công nghệ", "Vì sự nghiệp Giao thông Vận tải"
       Lực lượng giảng viên:

 TT Họ và tên
Học hàm
Học vị
Chức vụ hiện nay -
Chuyên môn
 Ảnh
1 Vũ Hồng Vận
Giảng viên chính Tiến Sĩ
Trưởng Khoa  
2 Vũ Thị Hiên  Giảng viên chính Thạc Sĩ Trưởng Bộ môn Lý Luận Chính Trị
 
3 Võ Xuân Bằng
Giảng viên chính
Thạc Sĩ
Trưởng Bộ môn Toán

 4  Hà Thị Thanh Giảng Viên  Thạc Sĩ  Trưởng Bộ môn Ngoại Ngữ   
 Lê Văn Dậu Giảng Viên  Thạc Sĩ  Trưởng Bộ môn Giáo Dục Thể Chất   
6 Lê Hữu Đạt
 Giảng viên
Thạc sĩ
 Chuyên môn: Cơ lý thuyết  
7 Trần Quang Đạt
Giảng viên
Thạc sĩ
Trưởng Bộ môn Lý
 
8 Tống Kim Đông
 Giảng viên
 Cử nhân
Chuyên môn:
Lý luận Chính Trị
 
 9 Kiều Hữu Dũng
Giảng viên
Thạc sĩ
Chuyên môn: Toán  
 10 Nguyễn Hữu Duy
 Giảng viên
Thạc sĩ Chuyên môn: 
Hình họa - Vẽ kỹ thuật
 
11 Nguyễn Thanh Hà
 Giảng viên
Thạc sĩ Chuyên môn: Cơ lý thuyết  
12 Nguyễn Thị Thái Hà
 Giảng viên
Thạc sĩ
Chuyên môn: Toán  
    
15 Tạ Thị Huệ
Giảng viên
Thạc sĩ
Chuyên môn:
Hình họa - Vẽ kỹ thuật
 
16


   
 17 Phạm Văn Lương
Giảng viên Thạc sĩ
Chuyên môn:
Lý luận Chính Trị
 
18

     
19 Nguyễn Thanh Nga
 Giảng viên
Tiến sĩ
Chuyên môn:
Vật lý
 
20 Huỳnh Văn Quân
Giảng viên
Thạc sĩ
Phó trưởng Ban Khảo thí và
 Đảm bảo chất lượng
Chuyên môn: Cơ lý thuyết
 
21 Tô Thị Tâm
Giảng viên chính
Tiến sĩ
Chuyên môn: Triết học  
22


 
22 Trịnh Thị Thanh
Giảng viên
Thạc sĩ
 Chuyên môn: Triết học  
23 Nguyễn Thanh Thoa  Giảng viên
  Chuyên môn: Toán  
24 Lê Thị Thu Thủy
Giảng viên
Thạc sĩ
Chuyên môn: Hình họa - Vẽ kỹ thuật  
   

Lượt xem: 0
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng