Thủ tục hành chính – VB mẫu


QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ

 STT Quy trình giải quyết công việc Các biểu mẫu văn bản
1 Ban Tổ chức hành chính 
 Download
Ban Đào tạo
 Download
Ban Thiết bị - Quản trị
 Download
Ban Quản lý Ký túc xá sinh viên
 Download
Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Download
Ban Tài chính - Kế toán  Download
Ban Khoa học Công nghệ & Đối ngoại  Download
8 Ban Thanh tra  Download
9 Ban Thông tin thư viện  Download
10 Trung tâm đào tạo thực hành & Chuyển giao công nghệ GTVT  Download
11 Ban Công tác chính trị và sinh viên
 Download
 12 Các Bộ môn  Download


CÁC BIỂU MẪU VĂN BẢN KÈM THEO QUY TRÌNH CÔNG VIỆC (Download tại đây)

1. Các biểu mẫu văn bản của Ban Đào tạo   (Download tại đây)    
 
        + Bảng kê khối lượng giảng dạy (Mẫu ĐT.1)
          + Giấy đăng ký sử dụng phòng máy chiếu (Mẫu ĐT.2)
          + Giấy đăng ký sử dụng phòng bảo vệ đề tài tốt nghiệp Đại học, Sau đại học (Mẫu ĐT.3)
          + Giấy đề nghị cấp bảng điểm học tập (Mẫu ĐT.4)
          + Đơn đề nghị cấp lại mật khẩu đăng nhập và mật khẩu nộp tiền online (Mẫu ĐT.5)
          + Đơn đề nghị đóng học phí quá hạn (Mẫu ĐT.6)
          + Đơn đề nghị đóng lệ phí thi lần 2 quá hạn (Mẫu ĐT.7)
          + Đơn đề nghị xét tốt nghiệp (Mẫu ĐT.8)
          + Giấy xác nhận khối lượng giảng dạy học lại (Mẫu ĐT.9)
          + Hợp đồng đào tạo (Mẫu ĐT.10)
          + Giấy báo thay đổi giờ giảng (Mẫu ĐT.12)
          + Đơn kiến nghị (Download tại đây)
          + Đơn đề nghị ôn tập theo đề cương (Download tại đây)
          + Đơn đề nghị đổi lịch thi  (Download tại đây)

2. 
Các biểu mẫu văn bản của Ban Công tác chính trị và Sinh viên (Download tại đây
          + Giấy xác nhận đang làm thẻ sinh viên (Mẫu CTCT.1)
          + Đơn xin rút hồ sơn thôi học - Dùng cho sinh viên đã có quyết định buộc thôi học (Mẫu CTCT.2)
          + Đơn xin rút hồ sơn thôi học - Dùng cho SV đang học (Mẫu CTCT.3)
          + Giấy đề nghị xét miễn, giảm học phí (Mẫu CTCT.4)
          + Giấy đề nghị xét hưởng trợ cấp xã hội (Mẫu CTCT.5)
          + Giấy cam kết (Mẫu CTCT.6)

3. Các biểu mẫu văn bản của Ban Tổ chức hành chính (Download tại đây
          + Đơn đề nghị bố trí nhà công vụ (mẫu TCHC.1)
          + Hợp đồng mượn nhà công vụ (Mẫu TCHC.2)
          + Đơn đề nghị bố trí xe ô tô (Mẫu TCHC.3)
          + Biên bản bàn giao nhà khác (Mẫu TCHC.4)
          + Đăng ký phòng tại nhà khách giáo viên - dịch vụ (Mẫu TCHC.5)
          + Đơn đề nghị bố trí phòng họp (Mẫu TCHC.6)
          + Đề nghị xét tuyển giảng viên (Mẫu TCHC.7)
          + Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển năm...... (Mẫu TCHC.8)
          + Hồ sơ trúng tuyển (Mẫu TCHC.9)
          + Đơn xin dự tuyển (Mẫu TCHC.10)
          + Sơ yếu lý lịch (Mẫu TCHC.11)
          + Giấy biên nhận hồ sơ tuyển dụng (Mẫu TCHC.12)
          + Bảng tổng hợp danh sách trích ngang hồ sơ tuyển dụng năm .....(Mẫu TCHC.13)
          + Bảng tổng hợp kết quả xét  tuyển năm .....(Mẫu TCHC.15)
          + Bảng tổng hợp kết quả trúng tuyển năm....(Mẫu TCHC.16)

4. Các biểu mẫu văn bản của Ban Thiết bị Quản trị (Download tại đây
          + Phiếu đề nghị trang bị, bổ sung thiết bị (Mẫu TB.1)
          + Phiếu đề nghị sửa chữa thiết bị (Mẫu TB.2)
          + Phiếu đề nghị cấp vật tư văn phòng (Mẫu TB.3)
          + Phiếu đề nghị mua vật tư thiết bị phục vụ....... (Mẫu TB.4)
          + Bảng thống kê tài sản (Mẫu TB.5)
          + Phiếu đề nghị cấp vật tư, thiết bị (Mẫu TB.6)

5. Các biểu mẫu văn bản của Ban Quản lý ký túc xá (Download tại đây
          + Đơng đang ký trực hè (Mẫu KTX.1)

6. Các biểu mẫu văn bản của Ban Khảo thí & Đảm bảo chất lượng (Download tại đây
          + Giấy xác nhận nộp điểm thành phần (Mẫu KT.1)
      
7. Các biểu mẫu văn bản của Ban Tài chính - Kế toán (Download tại đây
          + Giấy đề nghị tạm ứng (Mẫu TV.1)
          + Giấy đề nghị phân bổ thanh toán tiền giảng dạy học kỳ..... năm học ...... (Mẫu TV.2)
          + Giấy đề nghị cấp biên lại thu tiền học phí (Mẫu TV.3)
         
8. Các biểu mẫu văn bản của Ban Khoa học côn nghệ và đối ngoại (Download tại đây

9. Các biểu mẫu văn bản của Ban thông tin thư viện (Download tại đây
          + Biên bản Bảo dưỡng, sửa chữa máy tính (Mẫu TTTV.1)
          + Giấy biên nhận (Mẫu TTTV.2)
          + Phiếu đăng ký mượn giáo trình (Mẫu TTTV.3)

10. Các biểu mẫu văn bản của Ban Thanh tra (Download tại đây
          + Phiếu yêu cầu thu sổ đầu bài (Mẫu TTR.1)
          + Biên bản kiểm tra sổ đầu bài (Mẫu TTR.2)
          + Tờ trình kinh phí bồi dưỡng (Mẫu TTR.3)

11. Các biểu mẫu văn bản Trung tâm đào tạo thực hành & Chuyển giao công nghệ (Download tại đây
          + Thông báo (Mẫu ĐTTH.1)
          + Quyết định thành lập lớp (Mẫu ĐTTH.2)
          + Quyết định công nhận học viên hoàn thành khóa học (Mẫu ĐTTH.3)
          + Biên bản thanh lý hợp đồng giảng dạy (Mẫu ĐTTH.4)
          + Hợp đồng đào tạo khóa học (Mẫu ĐTTH.5)
          + Lịch thực hành (Mẫu ĐTTH.6)
          + Biên bản bàn giao phòng thí nghiệm (Mẫu ĐTTH.7)
          + Biên bản nhận bàn giao phòng thí nghiệm (Mẫu ĐTTH.8)
          + Biên bản nhận bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng (Mẫu ĐTTH.9)


Lượt xem: 32780
 Về trang trước      Về đầu trang