Các Khoa, Bộ môn trực thuộc

Các Khoa, Bộ môn trực thuộc Phân hiệu

STT

Đơn vị

Trưởng đơn vị

1

Khoa Công trình 

PGS.TS. Lê Văn Bách

2

Khoa Vận tải Kinh tế 

TS. Phạm Phú Cường

3

Khoa Khoa học Cơ bản 

TS. Vũ Hồng Vận

4

Bộ môn Công nghệ thông tin

ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

5

Bộ môn Cơ khí

TS. Nguyễn Hữu Chí 

6

Bộ môn Điện - Điện tử 

TS. Nguyễn Văn Bình


Lượt xem: 35677
 Về trang trước      Về đầu trang