Bảng vàng thành tích

  HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG
 
   

 
   Cờ thi đua của Chính phủ
 
  Năm học 2007-2008 theo Quyết định số 1046/QĐ-TTg do Thủ tướng ký ngày 22/7/2009

 
   Bằng khen của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia
 
   Tặng năm 1998 vì đã có thành tích xuất sắc hưởng ứng tháng ATGT do Thủ tướng CP phát động (QĐ số 382/QĐ-UBATGTQG do Chủ tịch UBATGTQG ký ngày 18/12/1998).

 
   Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
 

 
TT
Nội dung
Quyết định
 1 Giai đoạn 1990-1995  QĐ số 1334/QĐKT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký ngày 17/4/1995
 2 Giai đoạn 2005-2010  QĐ số 121313/QĐ/BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký ngày 31/3/2010
 3 Năm học 1997-1998
 QĐ số 14/QĐ/BGD&ĐT-VP do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký ngày 04/01/1999
 4 Năm học 2006-2007  QĐ số 7224/QĐ/BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký ngày 12/11/2007
 5 Năm học 2010-2011  QĐ số 643/QĐ-BGDĐT do Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT ký ngày 16/02/2012
     
 
   Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
 
  Tặng Hội SV Trường ĐH GTVT Cơ sở II  vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào SV năm học 2007-2008 (QĐ số 60 QĐ/TƯH SV do Chủ tịch Hội SV Việt nam ký ngày 29/8/2008)

 
     
    Khen thưởng cấp Thành phố Hồ Chí Minh
 
   
TT
Nội dung
Quyết định
 1 Cờ truyền thống của UBND Tp. HCM năm 2010
QĐ số 1876/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh ký ngày 26/4/2010
 2 Bằng khen do UBND Tp.HCM tặng Hội SV Trường
- Đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, tuyên truyền hiến máu nhân đạo, các năm:
+ Năm 2006 (QĐ số 03/QĐUB do Chủ tịch UBND Tp.HCM ký ngày 03/01/2007)
+ Năm 2007
(QĐ số 01/QĐUB do Chủ tịch UBND Tp.HCM ký ngày 03/01/2008)
+ Năm 2008
(QĐ số 5346/QĐUB do Chủ tịch UBND TpHCM ký ngày 11/12/2008)

- Đã có thành tích xuất sắc trong chương trình “Tiếp sức mùa thi 2005” QĐ số 291-14/QĐ-KT do Chủ tịch Hội SV Tp. HCM ký ngày 14/7/2005
 3 Giấy khen của Hội Chữ Thập đỏ Tp. Hồ Chí Minh
Đã đạt thành tích “Hoàn thành xuất sắc phong trào Hội Chữ thập đỏ năm 2006”(QĐ số 190/KT-CTĐ do Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ Tp.HCM ký ngày 20/12/2006)
 4 Bằng khen do Thành đoàn Tp.HCM tặng Đoàn Trường ĐH GTVT Cơ sở II
Đã có thành tích trong công tác tổ chức, vận động sinh viên tham gia giải thưởng KHSV Eureka lần 5-năm 2003 (QĐ số 1546/KT-TĐ do Bí thư Thành đoàn Tp.HCM ký ngày 05/3/2004).
 5 Cờ Truyền thống của UBND Thành phố tặng cán bộ, giảng viên và nhân viên
Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm (Năm 2010 – QĐ số 1876/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 26/4/2010)
 6  Chứng nhận Nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2013  Quyết định số 401/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND TP. HCM ký ngày 21/01/2014


 
  Bằng khen của UBND Thành phố Cần Thơ   
 
TT
Nội dung
Quyết định
 1 Năm 2004
QĐ số 850/QĐ-CT-UB do Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ ký ngày 11/3/2005
 2 Năm 2010
QĐ số 940/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ ký ngày 02/4/2010

 
 
   Bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam  
 
TT
Nội dung
Quyết định
 1 Năm học 2000-2001
QĐ số 225/QĐKT do Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam ký ngày 31/8/2001
 2 Năm học 2002-2003
QĐ số 223/QĐKT do Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam ký ngày 22/8/2003
 3 Năm học 2003-2004 QĐ số 247/QĐKT do Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam ký ngày 19/8/2004
 4 Năm học 2004-2005
 5 Năm học 2009-2010 QĐ số 459/QĐKT do Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam ký ngày 23/8/2010
 6 Năm học 2011-2012  QĐ số 318/QĐKT do Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam ký ngày 01/8/2012
 Danh hiệu Công đoàn Vững mạnh Xuất sắc
 1  Năm học 2005-2006
 QĐ số 153/QĐ-VPCĐ do Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH GTVT ký ngày 20/8/2006
 2  Năm học 2008-2009  QĐ số 131/QĐ-VPCĐ do Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH GTVT ký ngày 20/10/2009

 

 
  Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ  
 
T
Nội dung
Quyết định
1 Năm học 2005-2006
QĐ số 1882/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký ngày 16/4/2007
2 Năm học 2006-2007
QĐ số 7357/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký ngày 16/11/2007
3 Năm học 2007-2008
QĐ số 7674/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký ngày 14/11/2008
4
Năm học 2008-2009
QĐ số 8303/QĐ-BGD&ĐT do Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT ký ngày 18/11/2009
5 Năm học 2009-2010 QĐ số 5249/QĐ-BGD&ĐT do Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT ký ngày 15/11/2010
6 Năm học 2010-2011
 
7 Năm học 2011-2012
QĐ số 4602/QĐ-BGDĐT do Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT ký ngày 24/10/2012
8 Năm học 2012-2013
QĐ số 4787/QĐ-BGDĐT do Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT ký ngày 16/10/2013

 
 
     
     Lượt xem: 23733
 Về trang trước      Về đầu trang