Danh sách các thông báo

Thông báo ôn thi sơ loại Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 29 năm 2017

(10/02/2017)

Để hưởng ứng cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 29 năm 2017, theo kế hoạch năm học 2016 - 2017. Khoa Công trình Phân hiệu sẽ tổ chức ôn tập cho các bạn sinh viên quan tâm phong trào Olympic gồm các môn như sau.

TB v\v thu học phí bổ sung học kỳ II năm học 2016-2017 hệ Chính quy (Các lớp Cầu đường Anh)

(10/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp Cầu đường Anh K54, 55, 56, 57.

TB v\v thu học phí bổ sung học kỳ II năm học 2016-2017 hệ Chính quy (Các lớp Cầu đường Anh)

(10/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp Cầu đường Anh K54, 55, 56, 57.

Danh sách học phần dùng để điểm danh học kỳ 2 năm học 2016-2017

(09/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên hệ chính quy (tín chỉ)

Danh sách học phần dùng để điểm danh học kỳ 2 năm học 2016-2017

(09/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên hệ chính quy (tín chỉ)

 Trang  1 2 3 4 5 6 7 8