Danh sách các thông báo

TB v\v hoàn lại học phí chênh lệch học phần tiếng Anh A1 HK I 2016-2017

(21/12/2016)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy khóa 55,56,57

Thông báo v/v điều chỉnh kế hoạch thi học kỳ I năm học 2016-2017 Hệ Cao học

(21/12/2016)

Kính gửi: Các lớp Cao học- Quản lý xây dựng K23-2, Cao học- Quản lý xây dựng K24-1,Cao học- Kỹ thuật xây dựng CTGT K23-2 chuyên sâu Kỹ thuật xây dựng Cầu hầm.

Thông báo v/v Thay đổi lịch thi hệ chính quy khóa 57 học kỳ I năm học 2016 - 2017

(20/12/2016)

Phòng Đào tạo Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp.HCM thông báo thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2016 - 2017 đối với các lớp chính quy khóa 57.

Kết quả xét duyệt đơn sinh viên K57 xin đóng học phí trễ hạn HK I 2016-2017.

(20/12/2016)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy khóa 57.

Kết quả xét duyệt đơn sinh viên K57 xin đóng học phí trễ hạn HK I 2016-2017.

(20/12/2016)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy khóa 57.

Thông báo về kết quả phúc khảo bài thi tuyển viên chức năm 2016 tại Phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh

(16/12/2016)

Hội đồng thi tuyển viên chức tại Phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chấm phúc khảo bài thi môn Kiến thức chung, nay xin thông báo kết quả chấm phúc khảo (Có danh sách kèm theo).

Bộ môn Cơ lý thuyết tổ chức ôn tập cho sinh viên trước khi thi KTHP

(16/12/2016)

Kính gửi: Các lớp sinh viên hệ chính quy K56 tham gia học phần Cơ học lý thuyết

 Trang  1 2 3 4 5 6 7 8