Danh sách các thông báo

Hội LHTN Việt Nam - Hội Sinh viên Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp lần 5 - năm 2017 "STARTUP WHEEL 2017"

(22/03/2017)

Tạo sân chơi lành mạnh giúp sinh viên, thanh niên có cơ hội trình bày ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của mình, qua đó phát hiện và ươm tạo những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo hay. Khuyến khích, cổ vũ tinh thần khởi nghiệp, làm giàu trong thanh niên, xây dựng cộng đồn khởi nghiệp, giúp thanh nien trao đổi, học hỏi và hỗ trợ cùng nhau phát triển, đóng góp vào sự phát triển của thành phố, đất nước.

TB v\v hủy học phần và hoàn lại học phí Đồ án tốt nghiệp HK II năm học 2016-2017 khóa 54 hệ 4 năm.

(21/03/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy khóa 54 (hệ 4 năm)

TB v\v hủy học phần và hoàn lại học phí Đồ án tốt nghiệp HK II năm học 2016-2017 khóa 54 hệ 4 năm.

(21/03/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy khóa 54 (hệ 4 năm)

Lịch thi Học kỳ phụ Tháng 12.2016 hệ Niên chế (Tại chức, Liên thông, Bằng 2) tại Phân hiệu.

(20/03/2017)

Kính gửi: Sinh viên các hệ Vừa làm vừa học, Liên thông, Bằng 2.

Lịch thi Học kỳ phụ Tháng 12.2016 hệ Niên chế (Tại chức, Liên thông, Bằng 2) tại Phân hiệu.

(20/03/2017)

Kính gửi: Sinh viên các hệ Vừa làm vừa học, Liên thông, Bằng 2.

 Trang  1 2 3 4 5 6 7 8