Danh sách các thông báo

Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ X

(15/02/2017)

Nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về Công nghệ thông tin tại Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng và các cơ quan khoa học, các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, các trường đại học để tổ chức Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ X về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin".

TB giao sổ Theo dõi giảng dạy các lớp học phần Chính quy tín chỉ K54, 55, 56, 57

(15/02/2017)

Kính gửi: - Giảng viên; - Lớp trưởng lớp quản lý: - Đại diện lớp học phần.

Thông báo mua bảo hiểm bổ sung đợt 1

(14/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận sinh viên và chứng nhận vay vốn Học kỳ II năm học 2016 - 2017

(14/02/2017)

Kính gửi Sinh viên các lớp Chính quy, Liên thông, Bằng 2, Học viên Cao học

 Trang  1 2 3 4 5 6 7 8