Danh sách các thông báo

Quyết định kỷ luật sinh viên

(03/01/2017)

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 2419/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/07/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh;

Thông báo đăng ký ở lại và trực Tết Nguyên đán trong KTX

(03/01/2017)

Kính gửi: Sinh viên (SV) các khóa, các hệ đang theo học tại Trường Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu tại TP. HCM.

TB Lịch thi tiếng Anh B1 bổ sung HK I 2016-2017

(28/12/2016)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy khóa 55.

TB Lịch thi tiếng Anh B1 bổ sung HK I 2016-2017

(28/12/2016)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy khóa 55.

TB thu sổ Ghi đầu bài các lớp Chính quy K57

(27/12/2016)

Kính gửi: - Lớp trưởng các lớp Chính quy K57

Thông báo tổ chức tọa đàm “Xu hướng phát triển trong lĩnh vực đường sắt và cơ hội việc làm cho sinh viên”

(27/12/2016)

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Phân hiệu, Cố vấn học tập, Sinh viên các lớp.

TB v\v xử lý các trường hợp sinh viên chưa đăng ký học phần HKII 2016-2017.

(23/12/2016)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy từ K50 đến K57.

 Trang  1 2 3 4 5 6 7 8