Danh sách các thông báo

Thông báo lịch thi lại lần 1 học phần trắc địa

(16/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên lớp Liên thông - Cầu đường bộ K56 - Quận 9

Thông báo Vv Tổ chức chụp hình làm thẻ cho Học viên các lớp Cao học Khóa 24 – Đợt 2

(15/02/2017)

Kính gửi: Học viên các lớp Cao học Khóa 24 – Đợt 2

Giao số liệu Đồ án thiết kế cầu - Lớp HL

(15/02/2017)

Thời gian: 13/02/2017 - 20/05/2017

Hội thảo CLB KHCN các trường ĐH kỹ thuật lần thứ 50

(15/02/2017)

Hội thảo CLB KHCN các trường ĐH kỹ thuật lần thứ 50 với chủ đề: "Các trường ĐH kỹ thuật với phát triển kinh tế-xã hội và an ninh quốc phòng tỉnh Vĩnh Phúc"

Hội thảo CLB KHCN các trường ĐH kỹ thuật lần thứ 50

(15/02/2017)

Hội thảo CLB KHCN các trường ĐH kỹ thuật lần thứ 50 với chủ đề: "Các trường ĐH kỹ thuật với phát triển kinh tế-xã hội và an ninh quốc phòng tỉnh Vĩnh Phúc"

Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ X

(15/02/2017)

Nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về Công nghệ thông tin tại Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng và các cơ quan khoa học, các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, các trường đại học để tổ chức Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ X về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin".

 Trang  1 2 3 4 5 6 7 8