Danh sách các thông báo

Thông báo về việc đăng ký học phần

(12/01/2017)

Kính gửi: Sinh viên hệ chính quy.

Danh sách sinh viên, học viên đã đăng ký thành công Học kỳ phụ Tháng 12.2016.

(11/01/2017)

Kính gửi: Sinh viên hệ Liên thông, Bằng 2, Vừa học vừa làm và học viên Cao học.

Thông báo về việc báo cáo chuyên đề các CN mới sử dụng các loại vật liệu địa kỹ thuật trong xây dựng Cầu đường.

(09/01/2017)

Kính gửi Khoa Công trình. Nhà trường tổ chức buổi báo cáo trực tuyến chuyên đề các CN mới sử dụng các loại vật liệu địa kỹ thuật trong xây dựng Cầu đường: Geotobe, Geo ceel, tường chắn có cột vải địa kỹ thuật.

Danh sách bảo vệ theo hội đồng -Bộ môn Cầu Hầm

(08/01/2017)

Lớp trưởng và các sinh viên liên quan tới bảo vệ làm thủ tục đăng ký 3 phòng cho 3 hội đồng tại khu E 10 trong thứ 2, ngày 9/1/2017 sau đó báo cho Thầy Hạ.

Danh sách dự kiến hội đồng và lịch ký duyệt Bộ môn Cầu Hầm

(07/01/2017)

Lịch ký duyệt: từ ngày 7/1/2017 - 9/1/2017 Lịch bảo vệ: từ ngày 10/1/2017

Lịch thi lần 2, lần 3 học kỳ 1 năm học 2016-2017

(06/01/2017)

Kính gửi: sinh viên hệ vừa làm vừa học K53 Cần Thơ

 Trang  1 2 3 4 5 6 7 8