Danh sách các thông báo

Thời khóa biểu tiếng Anh A1 A2 học kỳ II năm học 2016-2017 (các lớp chính quy khóa 55 đến 57)

(18/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy từ K55 đến K57.

Thời khóa biểu tiếng Anh A1 A2 học kỳ II năm học 2016-2017 (các lớp chính quy khóa 55 đến 57)

(18/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy từ K55 đến K57.

Thông báo Vv thành lập đội tuyển Olympic Cơ học Kết cấu năm 2017

(17/02/2017)

Kính gửi: Các lớp sinh viên Chính quy K54 và K55.

thông báo Vv Bộ môn Sức bền vật liệu tổ chức ôn thi Olymip Cơ học toàn Quốc

(17/02/2017)

Để chuẩn bị cho kỳ thi Olymic cơ học toàn Quốc lần thứ 29 – năm 2017, BM. Sức bền vật liệu tổ chức ôn tập cho các bạn sinh viên như sau:

Lịch học kỳ phụ Tháng 12.2016 hệ Liên thông chính quy (môn Cơ học kết cấu)

(17/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên hệ Liên thông chính quy khóa 56

Lịch học kỳ phụ Tháng 12.2016 hệ Liên thông chính quy (môn Cơ học kết cấu)

(17/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên hệ Liên thông chính quy khóa 56

Lịch học kỳ phụ Tháng 12.2016 hệ Liên thông chính quy (môn Cơ học kết cấu)

(17/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên hệ Liên thông chính quy khóa 56

Thông báo lịch thi lại lần 1 học phần trắc địa

(16/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên lớp Liên thông - Cầu đường bộ K56 - Quận 9

 Trang  1 2 3 4 5 6 7 8