Danh sách các thông báo

TB Thay đổi lịch chụp hình làm thẻ cho SV Khóa 55 - NV1

(19/09/2014)

Do Ban CTCT&SV tập trung nhân lực cho công tác đón tân sinh viên Khóa 55 trúng tuyển NV2, vì vậy lịch chụp hình làm thẻ sinh viên Khóa 55 – trúng tuyển NV1 được điều chỉnh như sau:

TB Thay đổi lịch chụp hình làm thẻ cho SV Khóa 55 - NV1

(19/09/2014)

Do Ban CTCT&SV tập trung nhân lực cho công tác đón tân sinh viên Khóa 55 trúng tuyển NV2, vì vậy lịch chụp hình làm thẻ sinh viên Khóa 55 – trúng tuyển NV1 được điều chỉnh như sau:

TB V/v Đóng thêm lệ phí để tổ chức lớp riêng HKP Tháng 6/2014 (Đợt 3)

(18/09/2014)

Ban Đào tạo Trường ĐH GTVT CS 2 thông báo về việc thu thêm phí để tổ chức lớp riêng HKP Tháng 6 (Đợt 3) như sau:

TB V/v Đóng thêm lệ phí để tổ chức lớp riêng HKP Tháng 6/2014 (Đợt 3)

(18/09/2014)

Ban Đào tạo Trường ĐH GTVT CS 2 thông báo về việc thu thêm phí để tổ chức lớp riêng HKP Tháng 6 (Đợt 3) như sau:

TB V/v Đóng thêm lệ phí để tổ chức lớp riêng HKP Tháng 6/2014 (Đợt 3)

(18/09/2014)

Ban Đào tạo Trường ĐH GTVT CS 2 thông báo về việc thu thêm phí để tổ chức lớp riêng HKP Tháng 6 (Đợt 3) như sau:

TB V/v Đóng thêm lệ phí để tổ chức lớp riêng HKP Tháng 6/2014 (Đợt 3)

(18/09/2014)

Ban Đào tạo Trường ĐH GTVT CS 2 thông báo về việc thu thêm phí để tổ chức lớp riêng HKP Tháng 6 (Đợt 3) như sau:

Thông báo về điểm xét tuyển chuyên ngành đào tạo K55 hệ Chính quy

(18/09/2014)

Căn cứ vào tờ trình về việc xét tuyển chuyên ngành đào tạo K55 hệ chính quy đã được Hiệu Trưởng phê duyệt. Nhà trường thông báo điểm xét tuyển chuyên ngành như sau:

Thông báo khẩn về việc tổ chức lễ khai giảng trực tuyến Khóa 55 hệ Chính quy

(18/09/2014)

Thực hiện thông báo số 838/TB-HCTH ngày 16/09/2014. Cơ sở II – Trường Đại học Giao thông Vận tải thông báo tổ chức “Lễ khai giảng trực tuyến Khóa 55 hệ Chính quy” như sau: - Thời gian: 19g30 ngày 19 tháng 9 năm 2014. - Địa điểm: Hội trường C1.

 Trang  1 2 3 4 5 6 7