Danh sách các thông báo

Thông báo về việc nộp sổ theo dõi giảng dạy

(29/09/2016)

Kính gửi: Các lớp trưởng các lớp chính quy; Đại diện các lớp học phần

Thông báo về việc nộp sổ theo dõi giảng dạy

(29/09/2016)

Kính gửi: Các lớp trưởng các lớp chính quy; Đại diện các lớp học phần

Thông báo nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 57 hệ chính quy

(29/09/2016)

Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên thông báo nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2016 – 2017 cho sinh viên hệ Chính quy khóa 57

Danh sách kết quả thi phân loại tiếng Anh khóa 57

(29/09/2016)

Kính gửi sinh viên khóa 57

Tổng Công Ty mạng lưới VIETTEL thông báo tuyển dụng kỹ sư điện tử viễn thông cho mạng 4G

(28/09/2016)

Tổng Công Ty mạng lưới VIETTEL thông báo tuyển dụng kỹ sư điện tử viễn thông cho mạng 4G số lượng 100 người

 Trang  1 2 3 4 5 6 7