Danh sách các thông báo

Thông báo lịch học lại tháng 6/2015 đợt 1 (Đầy đủ kèm ds sinh viên theo lớp)

(03/07/2015)

Ban Đào tạo thông báo lịch học lại tháng 6/2015 đợt 1.

Thông báo lịch học lại tháng 6/2015 đợt 1 (Đầy đủ kèm ds sinh viên theo lớp)

(03/07/2015)

Ban Đào tạo thông báo lịch học lại tháng 6/2015 đợt 1.

Thông báo lịch học lại tháng 6/2015 đợt 1 (Đầy đủ kèm ds sinh viên theo lớp)

(03/07/2015)

Ban Đào tạo thông báo lịch học lại tháng 6/2015 đợt 1.

Thông báo lịch học lại tháng 6/2015 đợt 1 (Đầy đủ kèm ds sinh viên theo lớp)

(03/07/2015)

Ban Đào tạo thông báo lịch học lại tháng 6/2015 đợt 1.

Thông báo Trao bằng tốt nghiệp Đại học Chính quy cho sinh viên Khóa 52

(02/07/2015)

Trường Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở II, thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đối với các sinh viên thuộc hệ Chính quy khóa 52, cụ thể như sau:

Thông báo Trao bằng tốt nghiệp Đại học Chính quy cho sinh viên Khóa 52

(02/07/2015)

Trường Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở II, thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đối với các sinh viên thuộc hệ Chính quy khóa 52, cụ thể như sau:

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp tháng 07/2015 (cập nhật chiều ngày 02/07/2015)

(02/07/2015)

Kính gửi: sinh viên các hệ xét tốt nghiệp tháng 07/2015

 Trang  1 2 3 4 5 6 7