Danh sách các thông báo

Lịch thi lần 2 của lớp tại chức Cầu đường bộ K51 Cần Thơ

(23/01/2015)

Kính gửi: sinh viên lớp Cầu đường bộ K51 - Cần Thơ

Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2014-2015 các lớp khóa K21-2 và K22 hệ Cao học

(22/01/2015)

Kính gửi: Các học viên thi lần 2 khóa K21-2 và K22

Thông báo v/v thay đổi phòng thi Học kỳ I năm học 2014-2015

(22/01/2015)

Kính gửi: Sinh viên các lớp khóa 54, 55

Thông báo v/v thay đổi phòng thi Học kỳ I năm học 2014-2015

(22/01/2015)

Kính gửi: Sinh viên các lớp khóa 54, 55

Thông báo v/v thay đổi phòng thi Học kỳ I năm học 2014-2015

(22/01/2015)

Kính gửi: Sinh viên các lớp khóa 54, 55

Thông báo Sinh viên nộp bổ sung giấy tờ trong hồ sơ tuyển sinh Khóa 55

(21/01/2015)

Thực hiện quy chế học sinh, sinh viên, Ban CTCT&SV đã tiến hành kiểm tra hồ sơ trúng tuyển khóa 55. Hiện nay vẫn còn một số sinh viên chưa nộp đầy đủ giấy tờ trong hồ sơ nhập học (có danh sách kèm theo).

Thông báo đăng ký ở lại và trực Tết Nguyên đán trong KTX

(19/01/2015)

Kính gửi : Sinh viên chính qui Trường Đại Học GTVT - Cơ Sở II

Thông báo về việc Lễ khai giảng khóa K22 đợt 2

(19/01/2015)

Kính gửi: Các học viên cao học khóa K22 đợt 2

 Trang  1 2 3 4 5 6 7