Danh sách các thông báo

Thông báo về việc tổ chức lễ trao bằng Tốt nghiệp K51 CQ, LT K53 CQ

(21/07/2014)

Trường Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở II, thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đối với các sinh viên thuộc hệ Chính quy khóa 51 và Liên thông Đại học Chính quy khóa 53, cụ thể như sau:

Thông báo về việc tổ chức lễ trao bằng Tốt nghiệp K51 CQ, LT K53 CQ

(21/07/2014)

Trường Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở II, thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đối với các sinh viên thuộc hệ Chính quy khóa 51 và Liên thông Đại học Chính quy khóa 53, cụ thể như sau:

TB V/v Thu thêm lệ phí Học kỳ phụ T06/2014 để tổ chức lớp riêng môn GDQP-AN.

(21/07/2014)

Ban Đào tạo trường ĐH GTVT cơ sở 2 xin thông báo v/v thu thêm lệ phí để tổ chức lớp riêng môn GDQP-AN cho sinh viên các hệ Liên thông K52 và hệ Chính quy K49 trở về trước, như sau:

TB V/v Thu thêm lệ phí Học kỳ phụ T06/2014 để tổ chức lớp riêng môn GDQP-AN.

(21/07/2014)

Ban Đào tạo trường ĐH GTVT cơ sở 2 xin thông báo v/v thu thêm lệ phí để tổ chức lớp riêng môn GDQP-AN cho sinh viên các hệ Liên thông K52 và hệ Chính quy K49 trở về trước, như sau:

TB V/v Thu thêm lệ phí Học kỳ phụ T06/2014 để tổ chức lớp riêng môn GDQP-AN.

(21/07/2014)

Ban Đào tạo trường ĐH GTVT cơ sở 2 xin thông báo v/v thu thêm lệ phí để tổ chức lớp riêng môn GDQP-AN cho sinh viên các hệ Liên thông K52 và hệ Chính quy K49 trở về trước, như sau:

TB thay đổi Lịch học kỳ phụ T6.2014 Đợt 1 các môn: Đại số TT, Thực tập trắc địa, Thực tập địa chất, Trắc địa công trình.

(21/07/2014)

Ban Đaò tạo trường ĐH GTVT CS 2 xin thông báo thay đổi các môn học : Đại số TT (bao gồm: Lớp riêng 8, 9, 10); Thực tập trắc địa (bao gồm: Lớp riêng 1,2); Thực tập địa chất; Trắc địa công trình (bao gồm: Lớp riêng 1,2) cụ thể như sau:

TB thay đổi Lịch học kỳ phụ T6.2014 Đợt 1 các môn: Đại số TT, Thực tập trắc địa, Thực tập địa chất, Trắc địa công trình.

(21/07/2014)

Ban Đaò tạo trường ĐH GTVT CS 2 xin thông báo thay đổi các môn học : Đại số TT (bao gồm: Lớp riêng 8, 9, 10); Thực tập trắc địa (bao gồm: Lớp riêng 1,2); Thực tập địa chất; Trắc địa công trình (bao gồm: Lớp riêng 1,2) cụ thể như sau:

TB thay đổi Lịch học kỳ phụ T6.2014 Đợt 1 các môn: Đại số TT, Thực tập trắc địa, Thực tập địa chất, Trắc địa công trình.

(21/07/2014)

Ban Đaò tạo trường ĐH GTVT CS 2 xin thông báo thay đổi các môn học : Đại số TT (bao gồm: Lớp riêng 8, 9, 10); Thực tập trắc địa (bao gồm: Lớp riêng 1,2); Thực tập địa chất; Trắc địa công trình (bao gồm: Lớp riêng 1,2) cụ thể như sau:

 Trang  1 2 3 4 5 6 7