Danh sách các thông báo

Thông báo sinh viên Khóa 57 hệ chính quy thiếu giấy tờ

(19/10/2016)

Thực hiện quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, Nhà trường đã tiến hành kiểm tra hồ sơ sinh viên khóa 57 hệ chính quy.

TB Tổ chức đăng ký lớp học tiếng anh tăng cường dành cho sinh viên khóa 55, 56, 57.

(19/10/2016)

Kính gửi: Bộ môn ngoại ngữ, Cố vấn học tập các lớp chính quy khóa 55, 56, 57. Sinh viên các lớp chính quy khóa 55, 56, 57.

TB Tổ chức đăng ký lớp học tiếng anh tăng cường dành cho sinh viên khóa 55, 56, 57.

(19/10/2016)

Kính gửi: Bộ môn ngoại ngữ, Cố vấn học tập các lớp chính quy khóa 55, 56, 57. Sinh viên các lớp chính quy khóa 55, 56, 57.

Quyết định trao học bổng tại Lễ khai giảng Khóa 57 Đại học hệ Chính quy

(19/10/2016)

Sinh viên được nhận học bổng, Olympic vào ngày khai giảng

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện

(18/10/2016)

Thời gian tạm ngừng cung cấp điện: Từ 8 giờ 00 đến 13 giờ 00 - Thứ ba ngày 25/10/2016.

 Trang  1 2 3 4 5 6 7