Danh sách các thông báo

TB thay đổi phòng học ngày 06/12/2014 tại nhà E10.

(28/11/2014)

Kính gửi: - Thầy, Cô. - Sinh viên các lớp có tên trong danh sách

Thông báo v/v phát bằng Đại học tháng 12/2014

(28/11/2014)

Kính gửi: sinh viên các lớp hệ Chính quy, Liên thông, Bằng 2, Vừa làm vừa học

Thông báo v/v phát bằng Đại học tháng 12/2014

(28/11/2014)

Kính gửi: sinh viên các lớp hệ Chính quy, Liên thông, Bằng 2, Vừa làm vừa học

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của GV học kỳ 1 năm học 2014-2015 (Đợt 1)

(28/11/2014)

Căn cứ quyết định số 253 ngày 16/2/2012 của Ban hành kèm theo quy định về việc lấy ý kiến của người học về hoạt động của giảng viên tại Cơ sở II Trường Đại học GTVT, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thực hiện lấy ý kiến của người học trong học kỳ 1 năm học 2014-2015 (đợt 1) như sau:

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của GV học kỳ 1 năm học 2014-2015 (Đợt 1)

(28/11/2014)

Căn cứ quyết định số 253 ngày 16/2/2012 của Ban hành kèm theo quy định về việc lấy ý kiến của người học về hoạt động của giảng viên tại Cơ sở II Trường Đại học GTVT, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thực hiện lấy ý kiến của người học trong học kỳ 1 năm học 2014-2015 (đợt 1) như sau:

Thông báo về việc đóng tiền phí thư viện và phí nhập học đối với SV K55

(26/11/2014)

Kính gửi sinh viên khóa 55 hệ chính quy Theo số liệu thống kê của Ban Tài chính- Kế toán, hiện còn 113 sinh viên khóa 55 hệ chính quy chưa nộp tiềnh thiếu học phí.

Thông báo về việc đóng tiền phí thư viện và phí nhập học đối với SV K55

(26/11/2014)

Kính gửi sinh viên khóa 55 hệ chính quy Theo số liệu thống kê của Ban Tài chính- Kế toán, hiện còn 113 sinh viên khóa 55 hệ chính quy chưa nộp tiềnh thiếu học phí.

 Trang  1 2 3 4 5 6 7