Danh sách các thông báo

Thông báo về việc Nghỉ hè 2016 và Sinh hoạt chính trị năm học 2016-2017

(27/06/2016)

Kính gửi: Các lớp hệ Chính quy, Liên thông, Bằng 2.

Thông báo về việc Nghỉ hè 2016 và Sinh hoạt chính trị năm học 2016-2017

(27/06/2016)

Kính gửi: Các lớp hệ Chính quy, Liên thông, Bằng 2.

Thông báo thay đổi lịch thi Cao học học kì II năm học 2015-2016

(24/06/2016)

Kính gửi: Lớp Kỹ thuật xây dựng công trình DD&CN K23-1 và Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông K23-2

TB lịch học HKP Tháng 6.2016 Đợt 1

(24/06/2016)

Kính gửi: Sinh viên các hệ

TB lịch học HKP Tháng 6.2016 Đợt 1

(24/06/2016)

Kính gửi: Sinh viên các hệ

TB lịch học HKP Tháng 6.2016 Đợt 1

(24/06/2016)

Kính gửi: Sinh viên các hệ

TB lịch học HKP Tháng 6.2016 Đợt 1

(24/06/2016)

Kính gửi: Sinh viên các hệ

 Trang  1 2 3 4 5 6 7