Danh sách các thông báo

Thông báo lịch thi Cao học Kì phụ năm học 2015 - 2016

(29/07/2016)

Kính gửi: Học viên các lớp Cao học K22 và 23

Thông báo thực hiện tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2016 - 2017

(28/07/2016)

Kính gửi: - Trưởng các đơn vị;Cố vấn học tập (CVHT); Các lớp Chính quy dài hạn.

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2016-2017

(25/07/2016)

Kính gửi: Sinh viên chính quy các khóa 53,54,55,56

TB Lịch thi bổ sung HK II năm học 2015-2016

(22/07/2016)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy

Thông báo về việc phân chia thực tập tốt nghiệp chuyên ngành cầu hầm và chuyên ngành đường bộ

(22/07/2016)

Kính gửi: Sinh viên chuyên ngành cầu đường bộ K53 hệ chính quy

Lịch thi Học kỳ phụ Tháng 6.2016 Đợt 1

(21/07/2016)

Kính gửi: Sinh viên các hệ

Thông báo đăng ký nội trú đợt 2 kỳ I năm học 2016 – 2017

(20/07/2016)

Kính gửi: Sinh viên (SV) các khóa, các hệ đang theo học tại Trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở II.

 Trang  1 2 3 4 5 6 7