Danh sách các thông báo

Thông báo v/v lịch thi kiểm tra trình độ tiếng Anh của lớp Cầu đường Anh K54

(20/10/2014)

Kính gửi: sinh viên lớp Cầu đường Anh K54

Thông báo v/v lịch thi kiểm tra trình độ tiếng Anh của lớp Cầu đường Anh K54

(20/10/2014)

Kính gửi: sinh viên lớp Cầu đường Anh K54

TB THAY ĐỔI LỊCH HỌC VÀ LỊCH THI HKP T6/2014 TRẠM CẦN THƠ

(20/10/2014)

Ban Đào tạo Trường ĐH GTVT CS 2 thông báo lịch thi HKP Tháng 6/2014 Trạm Cần Thơ như sau:

TB THAY ĐỔI LỊCH HỌC VÀ LỊCH THI HKP T6/2014 TRẠM CẦN THƠ

(20/10/2014)

Ban Đào tạo Trường ĐH GTVT CS 2 thông báo lịch thi HKP Tháng 6/2014 Trạm Cần Thơ như sau:

Thông báo v/v tổ chức thi sát hạch tiếng Anh đầu vào khóa 55

(16/10/2014)

Kính gửi: sinh viên các lớp khóa 55

Thông báo v/v tổ chức thi sát hạch tiếng Anh đầu vào khóa 55

(16/10/2014)

Kính gửi: sinh viên các lớp khóa 55

 Trang  1 2 3 4 5 6 7