Danh sách các thông báo

TB Lịch học lại và thi môn Giáo dục quốc phòng Học kỳ phụ Tháng 12.2014.

(16/04/2015)

TB Lịch học lại và thi môn Giáo dục quốc phòng Học kỳ phụ Tháng 12.2014.

TB Lịch học lại và thi môn Giáo dục quốc phòng Học kỳ phụ Tháng 12.2014.

(16/04/2015)

TB Lịch học lại và thi môn Giáo dục quốc phòng Học kỳ phụ Tháng 12.2014.

TB Thay đổi phòng thi HKP Tháng 12.2014 Đợt 3 môn Tin học đại cương.

(16/04/2015)

TB Thay đổi phòng thi HKP Tháng 12.2014 Đợt 3 môn Tin học đại cương (học ghép lớp KTTH1. K55)

TB Thay đổi phòng thi HKP Tháng 12.2014 Đợt 3 môn Tin học đại cương.

(16/04/2015)

TB Thay đổi phòng thi HKP Tháng 12.2014 Đợt 3 môn Tin học đại cương (học ghép lớp KTTH1. K55)

TB về việc cử đại biểu sinh viên tham dự "Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trường Đại học GTVT Cơ sở II"

(14/04/2015)

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (27/4/1990 – 27/4/2015), Nhà trường trường tổ chức Lễ mit-tinh chào mừng vào ngày 25/4/2014. Vậy đề nghị CVHT, ban cán sự các lớp hệ Chính quy dài hạn tiến hành cử đại biểu tham dự buổi lễ như sau:

TB về việc cử đại biểu sinh viên tham dự "Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trường Đại học GTVT Cơ sở II"

(14/04/2015)

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (27/4/1990 – 27/4/2015), Nhà trường trường tổ chức Lễ mit-tinh chào mừng vào ngày 25/4/2014. Vậy đề nghị CVHT, ban cán sự các lớp hệ Chính quy dài hạn tiến hành cử đại biểu tham dự buổi lễ như sau:

TB danh sách SV tham gia BTC Lễ mit-tinh Kỷ niệm 25 năm thành lập Trường (Ngày 25/4/2015)

(14/04/2015)

Để đảm bảo sự thành công của “Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Trường Đại học GTVT - Cơ sở II”, Nhà trường đã tiến hành lựa chọn sinh viên tham gia một số công tác cụ thể của Ban tổ chức (có tên trong danh sách kèm theo).

TB danh sách SV tham gia BTC Lễ mit-tinh Kỷ niệm 25 năm thành lập Trường (Ngày 25/4/2015)

(14/04/2015)

Để đảm bảo sự thành công của “Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Trường Đại học GTVT - Cơ sở II”, Nhà trường đã tiến hành lựa chọn sinh viên tham gia một số công tác cụ thể của Ban tổ chức (có tên trong danh sách kèm theo).

 Trang  1 2 3 4 5 6 7