Danh sách các thông báo

Thông báo v/v thay đổi ngày thi lớp Cao học -Tổ chức và quản lý vận tải K21-1 học kỳ II năm học 2013-2014

(30/07/2014)

Kính gửi: Học viên lớp Cao học - Tổ chức và quản lý vận tải K21-1

Lịch thi học lại hệ Cao học dành cho học viên đợt đăng ký tháng 12/2013

(30/07/2014)

Kính gửi: Học viên các lớp đăng ký học lại tháng 12/2013

Thời khóa biểu nấc 1 kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (Hệ chính quy Khóa 52, 53, 54)

(29/07/2014)

Kính gửi sinh viên Hệ chính quy các khóa 52, 53, 54.

Lịch thi các học phần thuộc học kỳ 2 năm học 2013-2014 và lịch đi thực tập tốt nghiệp

(28/07/2014)

Theo kế hoạch học tập năm học 2014-2015, Ban Đào tạo thông báo lịch thi và lịch thực tập tốt nghiệp các học phần thuộc học kỳ 2 năm học 2013-2014

Thời khóa biểu nấc 01 học kỳ 1 Năm học 2014-2015 (Hệ Bằng 2)

(28/07/2014)

Theo kế hoạch học tập năm học 2014-2015, Ban Đào tạo thông báo lịch học, lịch thi các học phần thuộc nấc 01 học kỳ 1 năm học 2014-2015

TB kế hoạch thực hiện đánh giá rèn luyện sinh viên năm học 2013-2014

(28/07/2014)

Thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014 và công văn số 376/KH-ĐH.GTVT ngày 21/7/2014 của Nhà trường về việc thực hiện đánh giá rèn luyện sinh viên năm học 2013-2014 các khóa 51, 52, 53, 54. Ban CTCT&SV Cơ sở II thông báo đến các Bộ môn kế hoạch thực hiện như sau:

TB kế hoạch thực hiện đánh giá rèn luyện sinh viên năm học 2013-2014

(28/07/2014)

Thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014 và công văn số 376/KH-ĐH.GTVT ngày 21/7/2014 của Nhà trường về việc thực hiện đánh giá rèn luyện sinh viên năm học 2013-2014 các khóa 51, 52, 53, 54. Ban CTCT&SV Cơ sở II thông báo đến các Bộ môn kế hoạch thực hiện như sau:

TB thu mua giáo trình, sách, tài liệu tham khảo cũ phục vụ xây dựng phát triển kho mượn - Thư viện Cơ sở 2

(28/07/2014)

Nhằm tăng cường cơ sở vật chất và nguồn lực thông tin trong thư viện, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về nguồn tài liệu mượn cho các sinh viên khóa sau, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ của thư viện, Nhà trường thông báo tới toàn thể sinh viên, cán bộ giảng viên đang học tập và công tác tại Cơ sở II về việc thực hiện thu mua giáo trình, sách, tài liệu tham khảo cũ như sau:

 Trang  1 2 3 4 5 6 7