Danh sách các thông báo

TB Nhận hồ sơ Chương trình học bổng đồng hành Cầu-Đường Pháp kỳ 2 năm học 2014-2015

(05/03/2015)

I . ĐỐI TƯỢNG Sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai (K54, K55) của trường ĐH GTVT Cơ sở 2. II. TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN + Có hoàn cảnh gia đình khó khăn + Tư cách đạo đức tốt, học lực từ Khá trở lên + Các sinh viên đã từng được nhận học bổng Đồng Hành có thể nộp lại đơn.

TB Nhận hồ sơ Chương trình học bổng đồng hành Cầu-Đường Pháp kỳ 2 năm học 2014-2015

(05/03/2015)

I . ĐỐI TƯỢNG Sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai (K54, K55) của trường ĐH GTVT Cơ sở 2. II. TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN + Có hoàn cảnh gia đình khó khăn + Tư cách đạo đức tốt, học lực từ Khá trở lên + Các sinh viên đã từng được nhận học bổng Đồng Hành có thể nộp lại đơn.

Thông báo v/v Thu học phí học phần ngoại ngữ tăng cường tiếng Anh A2

(04/03/2015)

Kính gửi: - Cố vấn học tập Khoá 55; - Các lớp sinh viên hệ chính quy Khoá 55.

Thông báo v/v Thu học phí học phần ngoại ngữ tăng cường tiếng Anh A2

(04/03/2015)

Kính gửi: - Cố vấn học tập Khoá 55; - Các lớp sinh viên hệ chính quy Khoá 55.

Thông báo việc mượn giáo trình, bài giảng của Sinh viên K55 trong Học kỳ 2

(04/03/2015)

Ban Thông tin – Thư viện thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp K55 về công tác mượn –trả giáo trình học kỳ 2 như sau.

Lịch học lại đợt đăng ký tháng 12/2014 Hệ Cao học

(03/03/2015)

Kính gửi: Các học viên đăng ký học lại tháng 12/2014

Thông báo về việc tổ chức làm thẻ cho Cán bộ Giảng viên CNV

(03/03/2015)

Thời gian chụp: - Chiều thứ Tư – ngày 11/03/2015 - Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00. - Sáng thứ Năm – ngày 12/03/2015 - Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30. Địa điểm chụp: Phòng 15 – Nhà D3. (Gặp anh Trần Quang Hải Bằng).

 Trang  1 2 3 4 5 6 7