Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 13/03/2017 đến ngày 19/03/2017

Thứ-NgàyThời gian-Nội dung-Địa điểmThành phần-Chủ trìyêu cầu

Thứ 2
13/03/2017

8:00 - 9:00: Họp Chi bộ Khoa Vận tải kinh tế
Địa điểm: VP Khoa VTKT

Chủ trì: Bí Thư Chi Bộ
Thành phần: Toàn thể Đảng viên chi bộ

9:00 - 10:30: Họp Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2016-2017 của Khoa VTKT
Địa điểm: VP Khoa VTKT

Chủ trì: TS Phạm Phú Cường
Thành phần: Tổ Kiểm tra, Các nhóm sinh viên NCKH

10:30 - 11:30: Họp Khoa VTKT xét duyệt đề tài NCKH cấp trường năm 2018
Địa điểm: VP Khoa VTKT

Chủ trì: TS Phạm Phú Cường
Thành phần: Lãnh đạo Khoa , Trưởng các Bộ môn thuộc khoa

10:45 - 11:30: Họp Bộ môn Ngoại ngữ
Địa điểm: VP Bộ môn

Chủ trì: ThS Hà Thị Thanh
Thành phần: Toàn thể Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ

14:45 - 16:15: Báo cáo chuyên đề Bộ môn Kinh tế và QTKD
Địa điểm: VP Khoa VTKT

Chủ trì: ThS Nguyễn Văn Quảng
Thành phần: Lãnh đạo Khoa VTKT và toàn thể giảng viên BM Kinh tế và QTKD

14:45 - 16:30: Họp Bộ môn Toán
Địa điểm: VP Khoa CB

Chủ trì: ThS Võ Xuân Bằng
Thành phần: Toàn thể Giảng viên BM

Thứ 3
14/03/2017

10:00 - 11:30: Họp Khoa công trình
Địa điểm: VP Khoa CT

Chủ trì: PGS - TS. Lê Văn Bách
Thành phần: Trưởng, Phó bộ môn trực thuộc khoa, Thư ký khoa.

10:45 - 11:30: Họp Ban Thanh tra
Địa điểm: VP Thanh tra

Chủ trì: ThS Hà Thị Thanh
Thành phần: Toàn thể Ban Thanh tra

16:00 - 17:00: Họp Chi Bộ Khối Hành chính
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: Bí thư chi bộ
Thành phần: Toàn thể Đảng viên chi bộ khối hành chính

Nước(25)

16:00 - 17:00: Họp Bộ môn Đường bộ đường sắt
Địa điểm: VP Khoa CT

Chủ trì: PGS - TS. Lê Văn Bách
Thành phần: Toàn thể giảng viên bộ môn

Thứ 4
15/03/2017

   

Thứ 5
16/03/2017

9:45 - 11:30: Thanh kiểm tra Khoa Công trình và BM Điện điện tử
Địa điểm: VP Khoa, BM

Chủ trì: Trưởng Ban Thanh tra
Thành phần: Theo thông báo của Ban Thanh tra

14:00 - 16:00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng
Thành phần: Theo QĐ Số 90 ngày 11/01/2017 của Trường ĐH GTVT.

Thứ 6
17/03/2017

9:45 - 11:30: Thanh kiểm tra Khoa KH Cơ bản và BM Cơ khí
Địa điểm: VP Khoa, BM

Chủ trì: Trưởng Ban Thanh tra
Thành phần: Theo thông báo của Ban Thanh tra

15:00 - 17:00: Họp Bộ môn Điện điện tử
Địa điểm: VP Bộ môn

Chủ trì: TS Nguyễn Văn Bình
Thành phần: Toàn thể giảng viên BM Điện điện tử

Thứ 7
18/03/2017

   

Chủ nhật
19/03/2017

   

Ghi chú: Các đơn vị nộp đăng ký lịch tuần hạn chót vào chiều Thứ Năm tuần trước cho công tác của tuần sau, nộp báo cáo đúng hạn (ngày 25 hàng tháng)

Các tin đã đăng