Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 06/03/2017 đến ngày 12/03/2017

Thứ-NgàyThời gian-Nội dung-Địa điểmThành phần-Chủ trìyêu cầu

Thứ 2
06/03/2017

8:30 - 9:30: Họp xét nâng lương thường xuyên Tháng 02/2017
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì:  PHT Nguyễn Văn Hùng
Thành phần: Theo quyết định

Nước (5)

9:30 - 11:30: Họp Giao ban
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: PHT Nguyễn Văn Hùng
Thành phần: BGĐ; Trưởng phó phòng, ban, Trung tâm; Trưởng phó Khoa (CT, KHCB, VTKT); Trưởng Bộ môn trực thuộc PH (CK, ĐĐT, CNTT); CT Công đoàn, Bí thư ĐTN, Thanh tra nhân dân

Nước (30)

9:30 - 10:30: Họp Bộ môn Lý luận chính trì
Địa điểm: Văn phòng khoa KHCB

Chủ trì: Ths Vũ Thị Hiên
Thành phần: Tòan thể giảng viên bộ môn LLCT

10:30 - 11:30: Họp Bộ môn Cơ sở Công trình
Địa điểm: VP Bộ môn

Chủ trì: ThS Trịnh Xuân Báu
Thành phần: Toàn thể GV Bộ môn Cơ sở Công trình

15:00 - 17:00: Họp về Xây dựng chương trình đào tạo các ngành và chuyên ngành mới
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: PGĐ Võ Trường Sơn
Thành phần: Trưởng các khoa: Công trình, VTKT;Trưởng các BM: CNTT, Điện điện tử, Trưởng Phòng KT&ĐBCL, Phó Phòng Đào tạo Trưởng các Khoa, Bộ môn chuẩn bị báo cáo

Nước (8)

Thứ 3
07/03/2017

10:00 - 11:00: Họp Bộ môn Công nghệ thông tin
Địa điểm: P.202 C3

Chủ trì: ThS Nguyễn Thị Hải Bình
Thành phần: Toàn thể GV Bộ môn CNTT

15:30 - 17:30: Báo cáp chuyên đề Bộ môn Kế toán kiểm toán
Địa điểm: VP Khoa VTKT

Chủ trì: ThS Trần Thị Thu
Thành phần: Lãnh đạo Khoa VTKT và toàn thể GV Bộ môn Kế toán Kiểm toán

16:00 - 17:00: Họp chi bộ khoa KHCB
Địa điểm: Văn phòng khoa KHCB

Chủ trì: Tòan thể Đảng viên chi bộ Khoa KHCB Phân hiêu
Thành phần: Tòan thể Đảng viên chi bộ Khoa KHCB Phân hiêu

Thứ 4
08/03/2017

10:00 - 11:00: Họp Bộ môn Kết cấu
Địa điểm: VP BM

Chủ trì: ThS Nguyễn Đăng Điềm
Thành phần: Toàn thể GV Bộ môn Khách mời: BGĐ, Khoa Công trình, Phòng KT&ĐBCL

16:00 - 19:30: Hội thi Nấu ăn Nhân ngày 08/03/2017
Địa điểm: Bên hông HT C1

Chủ trì: BCH Công đoàn PH
Thành phần: Toàn thể công đoàn viên Phân hiệu và đội khách mời

Thứ 5
09/03/2017

8:45 - 11:30:  Họp Khoa KHCB
Địa điểm: VP Khoa KHCB

Chủ trì: TS. Vũ Hồng Vận
Thành phần:  Trưởng, phó khoa, trưởng các BM và toàn thể GV của Khoa

15:00 - 16:00: Họp Bộ môn Kinh tế Xây dựng
Địa điểm: VP Khoa VTKT

Chủ trì: TS. Phạm Phú Cường
Thành phần: Các giảng viên BM

15:30 - 16:00: BM Cơ sở Kinh tế quản lý
Địa điểm: VP Khoa VTKT

Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Thị Bích Hằng
Thành phần: Toàn thể giảng viên BM

Thứ 6
10/03/2017

10:30 - 11:30: Họp Bộ môn XD Công trình Đô thị
Địa điểm: VP Bộ môn

Chủ trì: ThS Trần Quang Vượng
Thành phần: Toàn thể GV Bộ môn XD Công trình Đô thị

Thứ 7
11/03/2017

   

Chủ nhật
12/03/2017

   

Ghi chú: Các đơn vị nộp đăng ký lịch tuần hạn chót vào chiều Thứ Năm tuần trước cho công tác của tuần sau, nộp báo cáo đúng hạn (ngày 25 hàng tháng)

Các tin đã đăng