Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 27/02/2017 đến ngày 05/03/2017

Thứ-NgàyThời gian-Nội dung-Địa điểmThành phần-Chủ trìyêu cầu

Thứ 2
27/02/2017

8:00 - 9:00: Họp Bộ môn Kế toán – kiểm toán
Địa điểm: VP Khoa VTKT

Chủ trì: ThS Trần Thị Thu
Thành phần: Toàn thể GV Bộ môn Kế toán kiểm toán

8:00 - 9:00: Họp góp ý Clip giới thiệu tuyển sinh 2017
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: PGĐ TS. Võ Trường Sơn
Thành phần: Trình bày: Ông Lương Đức Anh, Trưởng các đơn vị: CT-CTSV, KT&ĐBCL, Đào tạo, TCHC, TBQT.

Nước (10).

9:00 - 11:30: Họp tổ rà soát Văn bản
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: PGD Võ Trường Sơn
Thành phần: Theo Quyết định

Nước (11)

Thứ 3
28/02/2017

10:00 - 11:00: Họp Bộ môn Công nghệ thông tin
Địa điểm: P.202 C3

Chủ trì: ThS Nguyễn Thị Hải Bình
Thành phần: Toàn thể GV Bộ môn CNTT

10:30 - 11:30: Họp lựa chọn Phương án Giao diện website Tuyển sinh.
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: Ban Giám đốc
Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị: TT-TV, CT-CTSV, KT&ĐBCL, Đào tạo, TCHC, TBQT, Bí thư Đoàn TN. Trình bày phương án: Công ty ATHL.

Nước (10).

14:00 - 16:00: Họp Tổ Quản lý dự án Giảng đường đa năng
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: PGĐ Võ Trường Sơn
Thành phần: Theo Quyết định

Nước(8)

Thứ 4
01/03/2017

14:00 - 17:00: Họp tổ rà soát văn bản
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: TS. Võ Trường Sơn
Thành phần: Theo quyết định

Nước( 11)

Thứ 5
02/03/2017

16:00 - 17:00: Họp bộ môn Kinh tế và quản trị kinh doanh
Địa điểm: VP Khoa VTKT

Chủ trì: ThS. Nguyễn Văn Quảng
Thành phần: Toàn thể giảng viên bộ môn.

Thứ 6
03/03/2017

15:00 - 16:30: Họp Bộ môn Điện - Điện tử
Địa điểm: VP Bộ môn

Chủ trì:  TS. Nguyễn Văn Bình
Thành phần: Toàn thể giảng viên Bộ môn Điện - Điện tử

16:00 - 17:00: Tập huấn kê khai cá nhân và thực hiện công tác xây dựng đề án vị trí việc làm tại Phân hiệu năm 2017 - 2019
Địa điểm: Hội trường C1

Chủ trì: Phòng TCHC
Thành phần: Toàn thể CB - GV - CNV của Phân hiệu.

Thứ 7
04/03/2017

   

Chủ nhật
05/03/2017

   

Ghi chú: Các đơn vị nộp đăng ký lịch tuần hạn chót vào chiều Thứ Năm tuần trước cho công tác của tuần sau, nộp báo cáo đúng hạn (ngày 25 hàng tháng)

Các tin đã đăng