Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017

Thứ-NgàyThời gian-Nội dung-Địa điểmThành phần-Chủ trìyêu cầu

Thứ 2
20/02/2017

9:00 - 10:00: Họp BM. Cầu hầm
Địa điểm: VP. Bộ môn

Chủ trì: TS. Ngô Châu Phương
Thành phần: Toàn thể GV của bộ môn

Thứ 3
21/02/2017

8:30 - 10:00: Họp BM Lý luận chính trị
Địa điểm: VP khoa KHCB

Chủ trì: ThS Vũ Thị Hiên
Thành phần: Toàn thể Gv Bộ môn

10:00 - 11:00: Họp bộ môn Kỹ thuật Kết Cấu và báo cáo chuyên đề
Địa điểm: VP BM

Chủ trì: Nguyễn Đăng Điềm
Thành phần: Toàn thể giảng viên bộ môn Kỹ thuật Kết cấu

10:30 - 11:30: Họp BM Xây dựng Công trình Đô thị
Địa điểm: VP BM

Chủ trì: ThS Trần Quang Vượng
Thành phần: Toàn thể Gv Bộ môn

14:00 - 16:00: Họp tổ Rà soát văn bản
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: PGĐ Võ Trường Sơn
Thành phần: Theo QĐ số 153/QĐ-ĐHGTVT-PH.HCM Yêu cầu: Các thành viên nghiên cứu kỹ tài liệu và chuẩn bị trước phần góp ý

Nước(11)

Thứ 4
22/02/2017

9:00 - 10:00: Công ty UTC2 Báo cáo phương án cầu vượt bộ hành
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì:  Ban Giám đốc
Thành phần: BGĐ, Trưởng khoa CT, Bộ môn Cầu hầm, BM Kết cấu, P TBQT, UTC2 (chuẩn bị báo cáo)

Nước(20)

16:00 - 17:00: Họp BCH Công đoàn với các tổ trưởng tổ Công đoàn
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn
Thành phần: BCH, các tổ trưởng tổ Công đoàn

Nước (30)

16:00 - 17:00: Họp BM Cơ sở Công trình
Địa điểm: VP BM

Chủ trì: ThS Trịnh Xuân Báu
Thành phần: Toàn thể Gv Bộ môn

Thứ 5
23/02/2017

14:45 - 16:00: Họp BM. Toán
Địa điểm: VP khoa KHCB

Chủ trì: ThS. Võ Xuân Bằng
Thành phần: Toàn thể GV của bộ môn

Thứ 6
24/02/2017

9:00 - 10:00: Kiểm tra công tác tài chính của ĐTN Phân hiệu
Địa điểm: VP Đoàn Thanh niên

Chủ trì: ThS. Nguyễn Văn Quảng
Thành phần: Đại diện Phòng CTCT & SV, Ban Thanh tra.

10:30 - 11:30: Họp bộ môn và Báo cáo chuyên đề cấp bộ môn
Địa điểm: Văn phòng bộ môn

Chủ trì: ThS. Nguyễn Thanh Tâm
Thành phần: Toàn thể giáo viên bộ môn

14:00 - 16:00: Họp rà soát hồ sơ xử lý rác thải
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: TS. Võ Trường Sơn
Thành phần: Theo thông báo

Nước( 5)

16:45 - 17:30: Họp BM Ngoại ngữ
Địa điểm: VP BM

Chủ trì: ThS Hà Thị Thanh
Thành phần: Toàn thể GV BM.

Thứ 7
25/02/2017

   

Chủ nhật
26/02/2017

   

Ghi chú: Các đơn vị nộp đăng ký lịch tuần hạn chót vào chiều Thứ Năm tuần trước cho công tác của tuần sau, nộp báo cáo đúng hạn (ngày 25 hàng tháng)

Các tin đã đăng