Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 13/02/2017 đến ngày 19/02/2017

Thứ-NgàyThời gian-Nội dung-Địa điểmThành phần-Chủ trìyêu cầu

Thứ 2
13/02/2017

8:00 - 10:00: Họp về Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Bộ môn Điện - Điện tử, Công nghệ Thông tin
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: PHT Nguyễn Văn Hùng
Thành phần: BGĐ, Toàn thể giảng viên Bộ môn Điện - Điện tử, CNTT

Nước (14)

10:30 - 11:30: Họp Bộ môn Ngoại ngữ
Địa điểm: VP BM

Chủ trì: ThS Hà Thị Thanh
Thành phần: Toàn thể giảng viên thuộc BM

16:00 - 17:00: Họp mặt đầu Xuân Đinh Dậu năm 2017
Địa điểm: Hội trường C1

Chủ trì:  PHT Nguyễn Văn Hùng
Thành phần: Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Phân hiệu (trừ những người làm việc theo hợp đồng khoán gọn), Giảng viên từ Hà Nội vào giảng dạy.

Theo Phân công

17:00 - 18:30: Khai giảng lớp Cao học K24.2
Địa điểm: HT-TV

Chủ trì: PGĐ Võ Trường Sơn
Thành phần: BGĐ, Trưởng các đơn vị :Phòng, Ban, Khoa, BM trực thuộc Phân hiệu

Nước(20)

Thứ 3
14/02/2017

9:00 - 10:00: Báo cáo những thay đổi cơ bản tuyển sinh đại học chính quy năm 2017
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: Phòng KT&ĐBCL
Thành phần: BGĐ, Trưởng các đơn vị: KT&ĐBCL, Đào tạo, CTCT&SV, TCKT, TBQT, KHCN, Đoàn TN, TCHC, Trung tâm TT-TV; Phó Phòng KT&ĐBCL và cán bộ phụ trách công tác tuyển sinh

Nước (15)

10:00 - 11:00: Họp hội đồng khen thưởng kỷ luật sinh viên
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: PGĐ Võ Trường Sơn
Thành phần: Thành viên hội đồng

Nước (10)

10:00 - 11:30: Họp Khoa Công trình
Địa điểm: Văn phòng Khoa (BM Đường bộ - Đường sắt)

Chủ trì: PGS-TS. Lê Văn Bách
Thành phần: Phó Khoa Công trình và Trưởng các Bộ môn thuộc Khoa Công trình

10:00 - 11:00: Họp Khoa Khoa học Cơ bản tháng 02/2017
Địa điểm: Văn phòng Khoa KHCB

Chủ trì: TS. Vũ Hồng Vận
Thành phần: Toàn thể GV của khoa KHCB

14:00 - 15:00: Họp bộ môn CNTT
Địa điểm: Phòng 202C3

Chủ trì:  ThS. Nguyễn Thị Hải Bình
Thành phần:  Toàn thể GV BM. CNTT

14:00 - 15:00: Họp Khoa Vận tải kinh tế
Địa điểm: VP Khoa VTKT

Chủ trì:  TS Phạm Phú Cường
Thành phần: Trưởng, Phó Khoa; Trưởng các BM trực thuộc Khoa

15:00 - 16:00: Họp Bộ môn Kinh tế xây dựng
Địa điểm: VP Khoa VTKT

Chủ trì: TS Phạm Phú Cường
Thành phần: Toàn thể giảng viên thuộc BM

16:00 - 17:00: Họp Bộ môn Đường bộ Đường sắt
Địa điểm: Văn phòng BM Đường bộ - Đường sắt

Chủ trì: PGS-TS. Lê Văn Bách
Thành phần: Các GVBM Đường bộ đường sắt

Thứ 4
15/02/2017

10:45 - 11:30: Kiểm tra công vụ Ban Thanh tra
Địa điểm: VP Ban Thanh tra

Chủ trì: TS. Trần Xuân Trường
Thành phần: Trưởng Ban Thanh Tra. Ô. Phạm Văn Lương

14:00 - 17:00: Họp xét bồi hoàn chi phí đào tạo của GV. Nguyễn Thanh Nga
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: PHT Nguyễn Văn Hùng
Thành phần: Theo Quyết định.

Thứ 5
16/02/2017

   

Thứ 6
17/02/2017

   

Thứ 7
18/02/2017

   

Chủ nhật
19/02/2017

   

Ghi chú: Các đơn vị nộp đăng ký lịch tuần hạn chót vào chiều Thứ Năm tuần trước cho công tác của tuần sau, nộp báo cáo đúng hạn (ngày 25 hàng tháng)

Các tin đã đăng