Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 30/01/2017 đến ngày 05/02/2017

Thứ-NgàyThời gian-Nội dung-Địa điểmThành phần-Chủ trìyêu cầu

Thứ 2
30/01/2017

7:30 - 17:00: Lịch trực cơ quan Tết Đinh Dậu 2017
Địa điểm: D1

Chủ trì: TS. Võ Trường Sơn (0939251175)
Thành phần: 

Thứ 3
31/01/2017

7:30 - 17:00: Lịch trực cơ quan Tết Đinh Dậu 2017
Địa điểm: P1 - E7

Chủ trì: ThS. Võ Xuân Lý (0903641441)
Thành phần: 

Thứ 4
01/02/2017

7:30 - 17:00: Lịch trực cơ quan Tết Đinh Dậu 2017
Địa điểm: P1 - D3

Chủ trì: TS. Trần Xuân Trường (0903718710).
Thành phần: 

Thứ 5
02/02/2017

   

Thứ 6
03/02/2017

9:00 - 11:30: Họp về văn phòng điện tử
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: PGĐ Võ Trường Sơn
Thành phần: Trưởng các đơn vị: TCHC (ô. Trường), TBQT (ô. Chí), TTTV (ô. Bằng), Đào tạo (ô. Nhã); CTCT&SV (ô. Tùng); Công ty PSC.

Nước uống, phòng họp

Thứ 7
04/02/2017

   

Chủ nhật
05/02/2017

   

Ghi chú:

Các tin đã đăng