Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 23/01/2017 đến ngày 29/01/2017

Thứ-NgàyThời gian-Nội dung-Địa điểmThành phần-Chủ trìyêu cầu

Thứ 2
23/01/2017

   

Thứ 3
24/01/2017

   

Thứ 4
25/01/2017

   

Thứ 5
26/01/2017

7:30 - 17:00: Lịch trực cơ quan Tết Đinh Dậu 2017
Địa điểm: P101-C3

Chủ trì: ThS. Nguyễn Văn Du (0903994008)
Thành phần: 

Thứ 6
27/01/2017

7:30 - 17:00: Lịch trực cơ quan Tết Đinh Dậu 2017
Địa điểm: D1

Chủ trì: PGS - TS. Nguyễn Văn Hùng (0989505377)
Thành phần: 

Thứ 7
28/01/2017

7:30 - 17:00: Lịch trực cơ quan Tết Đinh Dậu 2017
Địa điểm: P11D3

Chủ trì: TS. Nguyễn Hữu Chí (0913779923)
Thành phần: 

Chủ nhật
29/01/2017

7:30 - 17:00: Lịch trực cơ quan Tết Đinh Dậu 2017
Địa điểm: P7D3

Chủ trì: ThS. Nguyễn Văn Quảng (0918347562)
Thành phần: 

Ghi chú:

Các tin đã đăng