Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 16/01/2017 đến ngày 22/01/2017

Thứ-NgàyThời gian-Nội dung-Địa điểmThành phần-Chủ trìyêu cầu

Thứ 2
16/01/2017

14:00 - 16:00: Họp Bộ môn CNTT
Địa điểm: Phòng 202C3.

Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Hải Bình
Thành phần: Toàn thể giảng viên bộ môn CNTT

16:00 - 17:00: Họp mặt giữa lãnh đạo Phân hiệu với CB, GV, CNV hưu trí nhân dịp đón xuân Đinh Dậu 2017
Địa điểm: Phòng Hội thảo thư viện

Chủ trì: Hiệu trưởng
Thành phần: Đảng ủy, Ban Gíam đốc, BCH Công đoàn, Trưởng các đơn vị trực thuộc Khách mời: CB, GV, CNV hưu trí

Theo phân công

Thứ 3
17/01/2017

8:30 - 11:30: Họp mặt giữa lãnh đạo Nhà trường với toàn thể CB, viên chức và người lao động Phân hiệu
Địa điểm: HT C1

Chủ trì: Hiệu trưởng
Thành phần: Toàn thể CB, Viên chức và người lao động Phân hiệu

Nước (198 chai lớn)

Thứ 4
18/01/2017

8:00 - 12:00: Khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo
Địa điểm: HTTV, C2

Chủ trì: Ban Giám đốc
Thành phần: Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài Ban GĐ, các đơn vị , cá nhân thực hiện công tác đánh giá ngoài

Theo phân công

14:00 - 18:00: Khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo
Địa điểm: HTTV, C2

Chủ trì: Ban Giám đốc
Thành phần: Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài Ban GĐ, các đơn vị , cá nhân thực hiện công tác đánh giá ngoài

Theo phân công

Thứ 5
19/01/2017

8:00 - 12:00: Khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo
Địa điểm: HTTV, C2

Chủ trì: Ban Giám đốc
Thành phần: Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài Ban GĐ, các đơn vị , cá nhân thực hiện công tác đánh giá ngoài

Theo phân công

14:00 - 18:00: Khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo
Địa điểm: HTTV, C2

Chủ trì: Ban Giám đốc
Thành phần: Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài Ban GĐ, các đơn vị , cá nhân thực hiện công tác đánh giá ngoà

Theo phân công

Thứ 6
20/01/2017

15:30 - 17:00: Họp Liên tịch Đảng ủy – BGĐ – BCH Công đoàn quí I 2017
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy
Thành phần: Đảng ủy, BGĐ, BCH Công đoàn

Nước (12)

Thứ 7
21/01/2017

   

Chủ nhật
22/01/2017

   

Ghi chú: Các đơn vị nộp đăng ký lịch tuần hạn chót vào chiều Thứ Năm tuần trước cho công tác của tuần sau, nộp báo cáo đúng hạn (ngày 25 hàng tháng)

Các tin đã đăng