Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 09/01/2017 đến ngày 15/01/2017

Thứ-NgàyThời gian-Nội dung-Địa điểmThành phần-Chủ trìyêu cầu

Thứ 2
09/01/2017

14:30 - 15:30: Họp Khoa Công trinh
Địa điểm: VP BM Đường bộ - Đường sắt

Chủ trì: PGS-TS. Lê Văn Bách
Thành phần: Phó Khoa CT, Trưởng và phó các BM thuộc Khoa CT

15:30 - 17:00: Họp Bộ môn Đường bộ - Đường sắt
Địa điểm: VP BM Đường bộ - Đường sắt

Chủ trì: PGS-TS. Lê Văn Bách
Thành phần: Toàn thể Giảng viên BM Đường bộ - Đường sắt

Thứ 3
10/01/2017

14:00 - 16:00: Giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuẩn bị làm việc với đoàn đánh giá ngoài trong đợt khảo sát chính thức chương trình đào tạo.
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: ThS. Nguyễn Văn Du
Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng, Phó phòng Khải thí, Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm, Trưởng khoa: Công trình, VTKT, Trưởng các đầu mối hỗ trợ đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, cán bộ phụ trách công tác kiểm định Phòng Khảo thí.

Nước (25).

Thứ 4
11/01/2017

8:00 - 11:00: Họp Về tình hình thi kết thúc học phần và giải pháp nâng cao kết quả thi lần đầu của sinh viên
Địa điểm: VP BM Toán

Chủ trì: ThS Võ Xuân Bằng
Thành phần: BGĐ, Phòng KT&ĐBCL, Toàn bộ GV BM Toán, ThS Lê Gia khuyến, ThS Nguyễn Đăng Điềm, TS Vũ Hồng Vận

14:00 - 17:00: Tổ chức báo cáo Chuyên đề Bộ môn Cơ sở CT (03 chuyên đề);
Địa điểm: VP BM

Chủ trì: ThS Trịnh Xuân Báu
Thành phần: Tất cả các giảng viên thuộc Bộ môn CSCT; Mời TS. Nguyễn Hữu Chí (BM. Cơ khí) và các giảng viên khác quan tâm tham dự;

Thứ 5
12/01/2017

16:00 - 17:00: Trao quyết định thành lập tổ công đoàn và quyết định tổ trưởng tổ công doàn
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: Chủ tịch công đoàn
Thành phần: BCH công đoàn, các tổ trưởng tổ CĐ, khách mời

Nước(40)

Thứ 6
13/01/2017

14:00 - 16:30: Báo cáo chuyên đề và Họp Bộ môn LLCT
Địa điểm: Văn phòng khoa KHCB

Chủ trì: Th.s Vũ Thị Hiên
Thành phần: Toàn thể giảng viên bộ môn Khách mời: Phòng khoa học Công nghệ, Lãnh đạo khoa KHCB

14:00 - 17:00: Báo cáo chuyên đề các CN mới sử dụng các loại vật liệu địa kỹ thuật trong XD cầu đường.
Địa điểm: Phòng Hội thảo thư viện

Chủ trì: Trung tâm ĐTTH & CGCN GTVT
Thành phần: Toàn thể giáo viên bộ môn Cầu hầm, Đường bộ - Đường sắt, Xây dựng công trình đô thị, Địa kỹ thuật (bắt buộc), giáo viên và sinh viên toàn trường quan tâm.

15:00 - 16:00: Tập huấn công tác tư vấn tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017.
Địa điểm: Hội trường C1

Chủ trì: ThS. Nguyễn Văn Du
Thành phần: Theo Kế hoạch tổ chức tư vấn tuyển sinh Đại học năm 2017, Tổ thông tin Online, Tổ tư vấn qua điện thoại, Tổ tư vấn trực tiếp.

Nước

15:30 - 17:00: Báo cáo chuyên đề Bộ môn Anh Văn
Địa điểm: VP BM Ngoại ngữ

Chủ trì: Th.s Hà Thị Thanh
Thành phần: Toàn thể Giảng viên Bộ môn Khách mời: Phòng KHCN, Lãnh đạo khoa KHCB

16:00 - 17:00: Tập huấn công tác đánh giá ngoài trong đợt khảo sát chính thức 3 chương trình đào tạo".
Địa điểm: Hội trường C1

Chủ trì: TS. Võ Trường Sơn, ThS. Nguyễn Văn Du, PGS - TS. Lê Văn Bách, TS. Phạm Phú Cường
Thành phần: Theo danh sách đăng ký khảo sát chính thức

Nước

Thứ 7
14/01/2017

   

Chủ nhật
15/01/2017

   

Ghi chú: Các đơn vị nộp đăng ký lịch tuần hạn chót vào chiều Thứ Năm tuần trước cho công tác của tuần sau, nộp báo cáo đúng hạn (ngày 25 hàng tháng)

Các tin đã đăng