Khoa Công trình

SỨ MẠNG KHOA CÔNG TRÌNH

(13/01/2017)

Đơn vị: Khoa Công trình

NGÀY HỘI VIỆC LÀM SINH VIÊN - NĂM 2016

(10/05/2016)

Vào lúc 7h30 ngày 29/05/2016 tại Trường ĐH Giao thông Vận tải - Cơ sở II (451 Lê Văn Việt, Quận 9, TP. HCM) sẽ diễn ra chương trình “Ngày hội Việc làm sinh viên năm 2016” dành cho sinh viên và cựu sinh viên của trường với các nội dung như: Hội thảo chuyên đề; tư vấn định hướng nghề nghiệp và kỹ năng; nhận hồ sơ và phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp…

TB V/v đăng ký báo cáo chuyên đề cấp bộ môn học kỳ II, năm học 2015 - 2016

(15/03/2016)

Các bộ môn triển khai đăng ký các chuyên đề của học kỳ II năm học 2015-2016, tổ chức họp bộ môn để thông qua từng chuyên đề và gửi danh mục các chuyên đề đã thông qua tại cấp bộ môn về Ban KHCN-ĐN trước ngày 24/03/2016

Thông báo giao đồ án tốt nghiệp chuyên ngành GTCC K50, 51 & 52 (Đợt xét tháng 3/2016)

(11/03/2016)

Các sinh viên GTCC K50, 51 & 52 được nhận Đồ án tốt nghiệp đợt xét tháng 03/2016 vui lòng xem file đính kèm theo để biết ngày giờ giao đồ án và thông tin liên hệ với giáo viên hướng dẫn.

Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường lần 2

(17/12/2015)

Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường lần 2 - Phục vụ cho đánh giá ngoài (năm 2015)

Thông tin về tên giáo trình và tài liệu tham khảo của các học phần thuộc Bộ môn Công trình

(26/08/2014)

Để tiện cho việc tìm kiếm tài liệu đối với mỗi học phần, chúng tôi thống kê tên giáo trình và tài liệu tham khảo của các học phần thuộc Bộ môn như sau.

 Trang  1