Khoa Công trình

SỨ MẠNG KHOA CÔNG TRÌNH

(Ngày đăng: 13/01/2017 08:29:27 Ngày cập nhật: 17/01/2017 16:54:21)


Đơn vị: Khoa Công trình

SỨ MẠNG KHOA CÔNG TRÌNH

Sứ mạng của Khoa Công trình là đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong ngành giao thông vận tải; vai trò đầu tàu chủ lực cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông; phát triển năng lực học tập, nghiên cứu của sinh viên; rèn luyện kỹ năng làm việc và lối sống văn minh trong môi trường hiện đại; chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Lượt xem: 696
 Về trang trước      Về đầu trang