Khoa Công trình

Thông báo giao đồ án tốt nghiệp chuyên ngành GTCC K50, 51 & 52 (Đợt xét tháng 3/2016)

(Ngày đăng: 11/03/2016 11:39:09 Ngày cập nhật: 11/03/2016 14:17:18)


Các sinh viên GTCC K50, 51 & 52 được nhận Đồ án tốt nghiệp đợt xét tháng 03/2016 vui lòng xem file đính kèm theo để biết ngày giờ giao đồ án và thông tin liên hệ với giáo viên hướng dẫn.


Xem chi tiết ở file đính kèm

File đính kèm:
Lượt xem: 1333
 Về trang trước      Về đầu trang