Khoa Công trình

Thông tin về tên giáo trình và tài liệu tham khảo của các học phần thuộc Bộ môn Công trình

(Ngày đăng: 26/08/2014 14:44:11 Ngày cập nhật: 16/09/2014 10:43:43)


Để tiện cho việc tìm kiếm tài liệu đối với mỗi học phần, chúng tôi thống kê tên giáo trình và tài liệu tham khảo của các học phần thuộc Bộ môn như sau.

TT

Tên môn học

Tên giáo trình; Sách tham khảo

Tác giả

Nhà xuất bản, năm

Ghi chú

1  

Thiết kế đường ôtô và đô thị F1

Nút giao thông trên đường ô tô

Đỗ Bá Chương, Nguyễn Quang Đạo

NXB Giáo dục

2  

Quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị

Quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị

Nguyễn Bá Đan

NXB XD

Quy hoạch đô thị

Trần Hùng

NXB XD

3  

Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải

 Bài giảng Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải.

STK:

2. Thiết kế đường ô tô tập 1, 2, 3, 4

3. Airport Planning and Management.

4. Công trình đường sắt.

5. Thiết kế và quy hoạch sân bay, cảng hàng không.

1. Bộ môn Công trình GTCC & MT.

2. GS.TSKH Nguyễn Xuân Trục, GS.TS Đỗ Bá Chương, GS.TS Dương Học Hải.

3. Alexander T. Wells and Seth B. Young.

4. Lê Hải Hà.

5. Phạm Huy Khang

GTVT

2. Trường ĐHXD.

3. McGraw-Hill, 2004.

4. Đại học GTVT.

5. Đại học GTVT.

 GT

STK

4  

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Nguyên lý thiết kế nhà dân dụng

Nguyễn Đức Thiềm

NXB XD

Thiết kế kiến trúc công nghiệp

Nguyễn Minh Thái

NXB XD

Tổ chức sản xuất xây dựng

Nguyễn Huy Khanh

NXB XD

5  

Thiết kế nền mặt đường ôtô

1. Thiết kế đường ô tô tập 2, 4.

2. Sổ tay thiết kế đường ô tô tập 1, 2, 3, 4.

3. Các tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô hiện hành (TCVN 4054-05, TCVN 5729-97, 22TCN 273-01).

4. Các tiêu chuẩn thiết kế mặt đường hiện hành (22TCN 211-06, 22TCN 223-95, 22TCN 274-01).

5. Quy trình thiết kế nền đường đắp trên đất yếu 22TCN 262-2000

 

STK:

6. Công trình nền mặt đường.

7. Thiết kế và thi công nền đắp trên đất yếu.

8. Phòng chống các hiện tượng phá hoại nền đường vùng núi.

 

 

1. GS.TSKH Nguyễn Xuân Trục, GS.TS Đỗ Bá Chương, GS.TS Dương Học Hải.

2. GS.TSKH Nguyễn Xuân Trục, GS.TS Đỗ Bá Chương, GS.TS Dương Học Hải.

5. Lục Đỉnh Trung, Trình Gia Câu.

7. PGS.TS. Nguyễn Quang Chiêu.

8.

GS.TS Dương Học Hải, PGS.TS Hồ Chất.

 

1. Trường ĐHXD.

2. Trường ĐHXD.

6. ĐH Đồng Tế.

7. Trường ĐH GTVT.

8. Trường ĐHXD.

 GT (1->5)

STK(6->8)

6  

Kỹ thuật xây dựng đường ô tô

1. Xây dựng nền đường Ôtô.

2. Xây dựng mặt đường Ôtô.

3. Tổ chức thi công Đường Ôtô.

4. Quy trình thiết lập tổ chức xây dựng và thiết kế thi công, TCVN 4252-88.

STK:

5. Thi công đường Ôtô.

6. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng.

7. Định mức vật tư trong xây dựng.

8. Construction Program Management and Inspection Guide.

9. AASHTO Standard Specifications for Transportation Materials and Methods of Sampling and Testing.

1. Nguyễn Quang Chiêu, Lã Văn Chăm.

2. Nguyễn Quang Chiêu, Phạm Huy Khang.

3. Nguyễn Quang Chiêu, Dương Học Hải.

5. Doãn Hoa.

6. Bộ Xây Dựng.

7. Bộ Xây Dựng.

8. US. Department of Transportation, Federal Highway Administration.

9. AASHTO.

1. NXB GTVT 2001.

2. NXB GTVT 2000.

3. NXB GTVT 2008.

5. NXB Xây dựng 2001

6. Bộ Xây Dựng 2007

7. Bộ Xây Dựng 2007

8. US. Department of Transportation, Federal Highway Administration, 2004.

9. AASHTO.

GT (1->4)

STK (5->9)

7  

Thiết kế các yếu tố hình học đường ô tô

1. Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô.

2. Các tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô hiện hành (TCVN 4054-05, TCVN 5729-97, 22TCN 273-01).

3. Điều lệ báo hiệu đường bộ hiện hành 22 TCN237-01.

1. PGS.TS Bùi Xuân Cậy, ThS Nguyễn Quang Phúc.

1. NXB Giao thông vận tải 2006.

3. Bộ GTVT.

GT

8  

Thiết kế đường ôtô và đô thị F2

Thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ô tô

Nguyễn Quang Chiêu, Trần Tuấn Hiệp

NXB GTVT

9  

Cấp thoát nước đô thị

 Bài giảng Cấp thoát nước đô thị

.Bộ môn CT GTCC & MT.

Trường

Cấp thoát nước

Hoàng Huệ

NXB XD

Thoát nước đô thị

Trần Văn Mô

NXB XD

10  

Kiến trúc cảnh quan (Tự chọn)

1. Bài giảng Kiến trúc cảnh quan.

2. Mỹ học Cầu Đường.

3. Bridge Aesthetics - Design Guidelines to improve the appearance of bridges in NSW.

1. Bộ môn CT GTCC & MT.

2. GS Đỗ Bá Chương, PGS Đào Xuân Lâm.

2. NXB GTVT, 2003.

GT

STK

11  

Kỹ thuật chiếu sáng đô thị

Chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo

Việt Hà, Nguyễn Ngọc Giả

NXB XD

Kỹ thuật chiếu sáng

Patrick Vandeplanque

KHKT

12  

Quản lý khai thác đường ôtô và đô thị

13  

Quy hoạch giao thông đô thị

Giao thông đô thị và quy hoạch đường Thành phố

Lâm Quang Cường

NXB XD

14  

Xây dựng nền đường ôtô và đường đô thị

Xây dựng nền đường ô tô

Nguyễn Quang Chiêu, Đỗ Bá Chương

GTVT

15  

Xây dựng mặt đường ôtô và đường đô thị

16  

Nền móng

Nền và móng

Bùi Anh Định

GTVT

Nền và móng

Phạm Hồng Quân

NXB Giáo dục

Móng cọc Phân tích và thiết kế

Vũ Công Ngữ, Nguyễn Thái

KHKT

T.khảo

Tính toán Móng cọc

Lê Đức Thống

NXB XD

T.khảo

17  

Địa kỹ thuật

Địa kỹ thuật

Nguyễn Sỹ Ngọc, Bùi Anh Định

ĐH GTVT

18  

Cơ học đá

Hà Nội

19  

Cơ học đất

Cơ học đất

Bùi Anh Định

GTVT

Cẩm nang dùng cho kỹ sư địa kỹ thuật

Trần Văn Việt

NXB XD

Tkhảo

20  

Địa chất công trình

Địa chất công trình

Nguyễn Sỹ Ngọc, Trần Văn Dương

GTVT

21  

Cải tạo đất đá

Hà Nội

22  

Đánh giá chất lượng nền móng

Bài giảng Đánh giá chất lượng móng

Sự cố nền móng công trình

Nguyễn Đình Dũng

Nguyễn Bá Kế

2005

NXB xây dựng , 2000

BG chính

Tham khảo

23  

Nền móng nâng cao

Bài giảng Nền móng nâng cao

Bộ môn biên soạn

Hà Nội

24  

Xử lý và gia cố móng

Bài giảng Xử lý và gia cố móng

Bộ môn biên soạn

Hà Nội

25  

Quản lý dự án xây dựng

Quản lý dự án xây dựng

Bùi Ngọc Toàn

NXB GTVT

GT

26  

Dự án và QLDA

Các nguyên lý quản lý dự án

Bùi Ngọc Toàn

GT

27  

Lập và phân tích dự án đầu tư

Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng CTGT

Bùi Ngọc Toàn

NXB GTVT

GT

28  

Khoa học quản lý trong xây dựng

Khoa học quản lý trong xây dựng

Bùi Ngọc Toàn

GT

29  

Thiết kế các yếu tố hình học đường ôtô

30  

Thiết kế nền, mặt đường ôtô sân bay

Thiết kế đường F2

Tính toán nền đường trên nền đất yếu

Gs. Ts Duong Hoc Hai

GS. Nguyễn Quang Chiêu

31  

Xây dựng đường ô tô

32  

Kỹ thuật xây dựng nền mặt đường ô tô sân bay

xây dựng mặt đường BTXM

Gs.Ts Phạm Huy Khang

GTVT, 2012

33  

Quy hoạch  sân bay cảng hàng không

Qui hoạch cảng hàng không và sân bay

Gs.ts Phạm Huy Khang

Gtvt, 2011

34  

Thiết kế mặt đường bê tông xi măng đường ô tô và mặt đường sân bay

Thiết kế mặt đường bê tông xi măng đường ô tô và mặt đường sân bay

Bộ môn biên soạn

35  

Tổ chức xây dựng đường ô tô và sân bay

Tổ chức xây dựng đường ô tô và sân bay

Bộ môn biên soạn

36  

Quy hoạch  sân bay cảng hàng không

37  

Khảo sát đường ô tô và sân bay

Khảo sát đường ô tô và sân bay

Bộ môn biên soạn

38  

Thiết kế công trình đường sắt

-Công trình đường sắt – T. 1

- K.sát Tkế đường sắt – T.1

- Kết cấu tầng trên đường sắt

- Nền đường sắt

TS.Lê Hải Hà

TS.Lê Hải Hà

PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng

PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng

2003

2005

2010

2005

Giáo trình chính

STK

STK

STK

STK

39  

Đường sắt

- Công trình đường sắt – T 1

- K.sát Tkế đường sắt – T. 1

- Kết cấu tầng trên đường sắt

- Nền đường sắt

- Thi công đường sắt

TS.Lê Hải Hà

TS.Lê Hải Hà

PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng

PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng

 Nguyễn Trọng Luật

2003

2009

2010

2005

2000

Giáo trình chính

STK

STK

STK

STK

STK

40  

Xây dựng công trình đường sắt

- Thi công đường sắt

- K.thuật Sửa chữa đường sắt

- Công trình đường sắt – Tập 1

PGS.TS. Nguyễn Trọng Luật

PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng

TS.Lê Hải Hà

2000

2006

2003

Giáo trình chính

STK

STK

41  

Kết cấu tầng trên đường sắt

- Kết cấu tầng trên đường sắt

PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng

2010

Giáo trình chính

42  

Thiết kế đường sắt F1

 Khảo sát T.kế đường sắt - Tập 1

TS.Lê Hải Hà

2005

Giáo trình chính

43  

Đường sắt và công trình đường sắt đô thị

- Đường sắt và công trình đường sắt đô thị

- Công trình đường sắt – Tập 1

PGS.TS. Phạm Văn Ký

TS.Lê Hải Hà

2003

STK

STK

44  

Kết cấu thép(BTL)

1. Bài giảng kết cấu thép

2. Cầu thép (sách tham khảo)

3. Kết cấu nhịp cầu thép ( Sách tham khảo)

Bộ môn Kết cấu

Lê Đình Tâm

Nguyễn Viết Trung

Nxb Xây Dựng

45  

Kết cấu công trình

 Bài giảng kết cấu công trình

Bộ môn Kết cấu

46  

Động lực học công trình

Động lực công trình

Phạm Đình Ba

NXB XD

GT

Động lực học kết cấu

Đỗ Kiến Quốc

NXB XD

47  

Kết cấu BTCT(BTL)

1. Bài giảng kết cấu BTCT

2. Cầu BTCT (sách tham khảo)

Bộ môn Kết cấu

Nguyễn Viết Trung

48  

Cơ học kết cấu

Cơ học kết cấu F1

Trần Quang Vinh

NXB GTVT

GT

Cơ học kết cấu F1

Lều Thọ Trình

NXB XD

Cơ học kết cấu F2

Lều Thọ Trình

NXB XD

49  

Cơ học kết cấu F2

Cơ học kết cấu F2

Lều Thọ Trình

NXB XD

50  

Cơ sở phương pháp PTHH (Tự chọn)

Phương pháp PTHH

Nguyễn Xuân Lựu

NXB GTVT

GT

Phân tích kết cấu bằng PPPTHH

Võ Như Cầu

NXB XD

51  

Cơ học xây dựng

Bài giảng cơ học xây dựng

Bộ môn Kết cấu

52  

Sức bền vật liệu F1

Lý thuyết đàn hồi

Nguyễn Xuân Lựu

NXB GTVT

GT

Sức bền vật liệu T1

Nguyễn Xuân Lựu

NXB GTVT

GT

Sức bền vật liệu T2

Nguyễn Xuân Lựu

NXB GTVT

GT

Bài tập sức bền vật liệu

Nguyễn Xuân Lựu

NXB GTVT

GT

Bài tập sức bền vật liệu

Phạm Ngọc Khánh

NXB XD

Th.khảo

Bài tập sức bền vật liệu

Vũ Đình Lai

NXB XD

Th.khảo

20 năm Olimpic SBVL

Phạm Ngọc Khánh

NXB XD

Th.khảo

53  

Sức bền vật liệu F2

54  

Cơ học vật rắn biến dạng

55  

Cơ học vật rắn biến dạng

56  

Thuỷ văn công trình

Thủy văn Công trình

Trần Đình Nghiên

NXB GTVT

GT

57  

Động lực học sông và ven biển (Tự chọn)

58  

Thủy lực - thủy văn

59  

Thủy lực

Thủy lực đại cương

Trần Đình Nghiên

NXB GTVT

GT

Thủy lực công trình

Trần Đình Nghiên

NXB GTVT

GT

60  

Thủy lực và máy thủy lực

Thủy lực và máy thủy lực

TS Phùng văn Khương – ThS Phạm văn Vĩnh

NXB Giáo dục 2008

Giáo trình chính

61  

Trắc địa

Đang biên tập lại

62  

Trắc địa đại cương

Trắc địa đại cương

Sách tham khảo : Trắc địa đại cương

Trần Đắc Sử (chủ biên)

Trần Văn Quảng

NXB Giao thông vận tải

NXB Xây dựng

63  

Trắc địa công trình

Trắc địa công trình

Sách tham khảo : Trắc địa công trình

Trần Đắc Sử (chủ biên)

Phan Văn Hiến (chủ biên)

NXB Giao thông vận tải

NXB Giao thông vận tải

64  

GIS ứng dụng

Đang biên tập lại

65  

Kết cấu nhà bê tông

Kết cấu BTCT – Tập 2 (Cấu kiện nhà cửa)

Kết cấu BTCT – Tập 3 (Các cấu kiện đặc biệt)

Nhà cao tầng BTCT

Kết cấu nhà cao tầng BTCT

Tiêu chuẩn TCVN 5574 – 2012 : Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế

Võ Bá Tầm

PGS. TS. Lê Thanh Huấn

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng

NXB Đại học QG TP.HCM, 2012

NXB Xây dựng, 2012

NXB Xây dựng, 2014

Sách tham khảo

66  

Kết cấu thép cơ bản

Kết cấu thép – Phần cấu kiện cơ bản

Phạm Văn Hội (C.biên)

NXB KHKT, 2012

GT

TCVN 5575 – 2012 : Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng

XD, 2012

Bài tập kết cấu thép

Trần Thị Thôn (C.biên)

NXBĐHQG TPHCM, 2012

67  

Kết cấu bê tông cơ bản

Kết cấu bê tông cốt thép

Kết cấu bê tông cốt thép (Phần cấu kiện cơ bản)

Kết cấu bê tông cốt thép (Tập 1)

Tiêu chuẩn TCVN 5574 – 2012

Ngô Đăng Quang, Ngô Duy Tiến

Ngô Thế Phong (chủ biên)

Võ Bá Tầm

Bộ XD

NXB GTVT, 2010

NXB KH-KT, 2012

NXB DHQG TP.HCM, 2012

2012

68  

Kết cấu nền móng đặc biệt và công trình ngầm

Thiết kế công trình ngầm

Thi công công trình ngầm

69  

Động lực học kết cấu (Tự chọn)

Động lực học kết cấu

Đỗ Kiến Quốc (chủ biên)

NXB DHQG, 2012

70  

Nhập môn thiết kế và kỹ năng trình bày

Introduction to design for Civil Engineers

R.S. Narayanan, A.W. Beerly

Spon Press, 2001        

71  

Phương pháp PTHH

Phương pháp PTHH

Chu Quốc Thắng (chủ biên)

NXB KH-KT, 2012

72  

Kết cấu gạch đá gỗ

73  

Kết cấu bê tông dự ứng lực

Kết cấu bê tông dự ứng lực

Prestressed concrete structures

Phan Quang Minh (chủ biên)

Mitchel, Collins

NXB XD, 2012

NXB Response, 1999

74  

Kết cấu nhà thép

Kết cấu thép – Phần kết cấu nhà cửa

Phạm Văn Hội (C.biên)

NXB KHKT, 2012

GT

TCVN 5575 – 2012

XD, 2012

Thiết kế khung thép nhà công nghiệp

Trần Văn Quang (C.biên)

NXB XD, 2012

Thiết kế khung thép tiền chế

Trần Thị Thôn (C.biên)

NXB ĐHQG

TPHCM, 2012

75  

Tin học ứng dụng

76  

Phân tích kết cấu F1

Cơ học kết cấu 1

Bài tập Cơ học kết cấu 1

Lều Thọ Trình

NXB KH-KT, 2006

77  

Phân tích kết cấu F2

Cơ học kết cấu 2

Bài tập Cơ học kết cấu 2

Structural Analysis

Lều Thọ Trình

Hibbler

NXB KH-KT, 2006

1999

78  

Bê tông cường độ cao

GT:  Bê tông cường độ cao và chất lượng cao hoặc Bê tông cường độ cao/ Vật liệu mới

GS.TS Phạm Duy Hữu ( Chủ biên), TS Đào Văn Đông, PGS.TS Nguyễn Ngọc Long

NXB GTVT 2009;

Các tái bản

79  

Vật liệu xây dựng F1

GT: Vật liệu xây dựng

GS.TS Phạm Duy Hữu (Chủ biên), TS Ngô Xuân Quảng, Mai Đình Lộc.

NXB Giao thông vận tải,2008;

Các tái bản

80  

Vật liệu xây dựng F2

GT: Vật liệu xây dựng

GS.TS Phạm Duy Hữu (Chủ biên), TS Ngô Xuân Quảng, Mai Đình Lộc.

NXB Giao thông vận tải,2008;

Các tái bản

81  

Các giải pháp kỹ thuật bền vững

82  

Công nghệ bê tông và kết cấu bê tông

Công nghệ bê tông và kết cấu bê tông

GT:  Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt

PGS.TS Phạm Duy Hữu

83  

Bê tông cường độ cao và bê tông chất lượng cao (Tự chọn)

Bê tông cường độ cao và bê tông chất lượng cao (Tự chọn)

GT:  Bê tông cường độ cao và chất lượng cao -

GS.TS Phạm Duy Hữu ( Chủ biên), TS Đào Văn Đông, PGS.TS Nguyễn Ngọc Long

84  

Bê tông Asphalt (Tự chọn)

GT:  Bê tông asphalt 

GS.TS Phạm Duy Hữu ( Chủ biên), TS Đào Văn Đông, PGS.TS Vũ Đức Chính,

ThS Nguyễn Thanh Sang

NXB GTVT 2009

85  

Thí nghiệm chuyên môn

GT:  Thử nghiệm vật liệu và Công trình xây dựng-

Phạm Duy Hữu, Nguyễn Bảo Khánh, Đặng Thùy Chi

NXB GTVT 2007

86  

Nguyên lý thiết kế kiến trúc

87  

Thiết kế hạ tầng cấp nước đô thị

88  

Kiến trúc dân dụng và công nghiệp

89  

Các mô hình toán ứng dụng trong xây dựng (Tự chọn)

90  

Quản lý khai thác công trình xây dựng

91  

Kỹ thuật cấp và thoát nước

92  

Thiết kế hệ thống cấp điện đô thị

93  

Kỹ thuật thi công

94  

Thiết kế hệ thống chiếu sáng đô thị

95  

Quy hoạch các hệ thống hạ tầng kỹ thuật

96  

Tổ chức thi công

97  

Quy hoạch đô thị

98  

Môi trường trong xây dựng (Tự chọn)

1. Môi trường Giao thông

2. Giáo trình Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản

Cao Trọng Hiền (chủ biên)

Trần Đức Hạ (chủ biên)

NXB Giao thông vận tải, 2007

NXB Xây dựng, 2010

99  

Môi trường xây dựng giao thông (Tự chọn)

1. Môi trường Giao thông

2. Giáo trình Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản

Cao Trọng Hiền (chủ biên)

Trần Đức Hạ (chủ biên)

NXB Giao thông vận tải, 2007

NXB Xây dựng, 2010

100                      

Quy hoạch GTVT đô thị

Lượt xem: 4423
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng