Nội quy - Quy định thư viện

TB thu hồi sách/giáo trình mượn của Thư viện - Học kỳ 2 năm học 2015-2016 đối với K55, K56

(Ngày đăng: 08/06/2016 00:07:25 Ngày cập nhật: 08/06/2016 00:09:03)


Thực hiện kế hoạch cho mượn sách/giáo trình phục vụ học tập trong học kỳ 2 năm học 2015-2016 đối với K55 và K56. Nay thời gian học và thi đã gần hết, Ban TT-TV đề nghị những sinh viên đã mượn tài liệu hoàn trả lại cho Nhà trường cụ thể như sau:

Thực hiện kế hoạch cho mượn sách/giáo trình phục vụ học tập trong học kỳ 2 năm học 2015-2016 đối với K55 và K56, Ban Thông tin-Thư viện đã cho các lớp mượn một số đầu giáo trình cụ thể tại thông báo số 171/TB-ĐHGTVTCSII ngày 23 tháng 02 năm 2016. Nay thời gian học và thi đã gần hết, Ban TT-TV đề nghị những sinh viên đã mượn tài liệu hoàn trả lại cho Nhà trường theo thời gian và địa điểm như sau:

-         Thời gian trả: Từ ngày 20/06/2016 đến hết  ngày 15/07/2016

-         Địa điểm: Phòng 102 hoặc 203 nhà C3 (phòng đọc Thư viện)

Kính đề nghị thầy/cô là cố vấn học tập các lớp K55, K56 hệ chính quy thông báo và nhắc nhở sinh viên của lớp mình thực hiện theo thông báo này.

Lưu ý: Sinh viên không hoàn trả sách đúng thời gian trên sẽ phải nộp phí trả trễ hạn theo quy định hiện hành.

Trân trọng thông báo./.

File đính kèm:
        TB-thu-hoi-sach-k2-nam-1516.pdf     
Lượt xem: 2146
 Về trang trước      Về đầu trang