Nội quy - Quy định thư viện

Thông báo thu hồi sách/giáo trình/bài giảng của K55, K56 mượn của thư viện trong học kỳ 1 năm học 2015-2016

(Ngày đăng: 29/01/2016 15:01:24 Ngày cập nhật: 29/01/2016 15:01:24)


Kính gửi : Toàn thể sinh viên Khóa 55, 56 hệ chính quy; Cố vấn học tập các lớp Khóa 55, 56 hệ chính quy. Thực hiện kế hoạch cho mượn sách/giáo trình phục vụ học tập trong học kỳ 1 năm học 2015-2016 đối với K55 và K56,

Kính gửi : Toàn thể sinh viên Khóa 55, 56 hệ chính quy;

                 Cố vấn học tập các lớp Khóa 55, 56 hệ chính quy.

Thực hiện kế hoạch cho mượn sách/giáo trình phục vụ học tập trong học kỳ 1 năm học 2015-2016 đối với K55 và K56,  Ban Thông tin-Thư viện đã cho các lớp mượn một số đầu với số lượng cụ thể tại các thông báo số 1392 và 1535/TB-ĐHGTVTCSII. Nay thời gian học và thi đã hết, ban TT-TV đề nghị những sinh viên đã mượn tài liệu hoàn trả lại cho nhà trường theo thời gian và địa điểm như sau:

-         Thời gian trả: Chậm nhất 16g00 ngày 1/3/2016

-         Địa điểm: Phòng 203 nhà C3 (phòng đọc Thư viện)

Kính đề nghị thầy/cô là cố vấn học tập các lớp K55, K56 hệ chính quy thông báo và nhắc nhở sinh viên của lớp mình thực hiện theo thông báo này.

Lưu ý: Sinh viên không hoàn trả sách đúng thời gian trên sẽ phải nộp phí trả trễ hạn theo quy định hiện hành.

Trân trọng thông báo./.


Xem chi tiết ở file đính kèm

File đính kèm:
        TB-thu-hoi-sach-k1-nam-1516.pdf     
Lượt xem: 2555
 Về trang trước      Về đầu trang