Nội quy - Quy định thư viện

Thông báo lại về việc truy cập mạng miễn phí của sinh viên K55

(Ngày đăng: 15/05/2015 13:39:09 Ngày cập nhật: 15/05/2015 13:39:09)


Nhà trường thông báo lại việc truy cập thông tin phục vụ việc học tập, nghiên cứu đối với sinh viên K55 như sau

THÔNG BÁO LẠI VIỆC TRUY CẬP INTERNET MIỄN PHÍ

CỦA SINH VIÊN K55

                  

Kính gửi: Sinh viên Khóa 55

Hiện nay, Nhà trường hoàn thiện phòng truy cập internet tại Nhà C3 - Ban Thông tin Thư viện phục vụ sinh viên trong việc học tập, nghiên cứu. Sinh viên có thể tra cứu thông tin trên mạng và truy cập tới cơ sở dữ liệu nội sinh của trường. Nhà trường đã thông báo thực hiện việc truy cập đối với sinh viên kể từ ngày 20/03/2015. Tuy nhiên, tới nay số lượng sinh viên K55 và học viên cao học đến truy cập miễn phí còn hạn chế. Vậy Ban TTTV thông báo lại để các sinh viên K55 biết và thực hiện truy cập miễn phí khi có nhu cầu.

        - Thời gian truy cập: Sáng từ 7 giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút – 17 giờ 00 phút; Thứ Bảy, Chủ Nhật nghỉ.

        - Địa điểm truy cập: Phòng truy cập internet – Tầng 3, Nhà C3, Trung tâm Thông tin – Thư viện.

      Trân trọng thông báo.

          Nơi nhận :   

       - Như trên;

       - Ban Giám đốc (để báo cáo);

       - Ban biên tập website;

       - Lưu  TTTV.

 TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN THÔNG TIN- THƯ VIỆN


(đã ký)

Trần Xuân Trường

Lượt xem: 1874
 Về trang trước      Về đầu trang