Nội quy - Quy định thư viện

Thông báo về việc truy cập mạng miễn phí của sinh viên K55

(Ngày đăng: 17/03/2015 15:46:34 Ngày cập nhật: 14/05/2015 07:36:12)


Nhà trường thông báo thực hiện việc truy cập thông tin phục vụ việc học tập, nghiên cứu đối với sinh viên kể từ ngày 20/03/2015 như sau


THÔNG BÁO VIỆC TRUY CẬP MẠNG MIỄN PHÍ CỦA SINH VIÊN K55

                   

                           Kính gửi: Sinh viên Khóa 55

Hiện nay, Nhà trường đã hoàn thiện phòng truy cập internet tại Nhà C3 - Ban Thông tin Thư viện để phục vụ sinh viên trong việc học tập, nghiên cứu. Sinh viên có thể tra cứu thông tin trên mạng và truy cập tới cơ sở dữ liệu nội sinh của trường. Để việc khai thác phòng truy cập được hiệu quả, Nhà trường thông báo thực hiện việc truy cập đối với sinh viên kể từ ngày 20/03/2015 như sau:

        - Mỗi sinh viên K55 và học viên cao học được phép truy cập miễn phí 30 giờ trong mỗi học kỳ của năm học, khi muốn sử dụng thêm giờ truy cập cần phải nộp thêm một khoản phí theo quy định của Nhà trường. Khi tới Phòng truy cập, sinh viên cần phải trình thẻ sinh viên với người quản trị mạng, đồng thời phải thực hiện đúng nội quy truy cập.

        - Đối với sinh viên các khóa khác (52, 53, 54) muốn sử dụng việc truy cập này, cần phải đăng ký và nộp phí theo quy định của Nhà trường.

        - Thời gian truy cập: Sáng từ 7 giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút – 17 giờ 00 phút; Thứ Bảy, Chủ Nhật nghỉ.

        - Địa điểm truy cập: Phòng truy cập internet – Tầng 3, Nhà C3, Trung tâm Thông tin – Thư viện.

      Trân trọng thông báo.

          Nơi nhận :   

       - Như trên;

       - Ban Giám đốc (để báo cáo);

       - Ban biên tập website;

       - Lưu  TTTV.

 TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN THÔNG TIN- THƯ VIỆN

(đã ký)

Trần Xuân Trường


Lượt xem: 2635
 Về trang trước      Về đầu trang