Nội quy - Quy định thư viện

Nội quy về Công tác mượn tại Ban Thông tin -Thư viện Cơ sở II

(Ngày đăng: 08/10/2014 13:37:01 Ngày cập nhật: 08/10/2014 13:37:01)


Để quản lý tốt và sử dụng tốt nguồn vốn tài liệu hiện có tại Ban Thông tin - Thư viện, phục vụ hiệu quả cho cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, Nhà trường ban hành quy định về việc mượn và sử dụng tài liệu tại thư viện như sau.

NỘI QUY VỀ CÔNG TÁC MƯỢN TẠI THƯ VIỆN CƠ SỞ II

Để quản lý tốt và sử dụng tốt nguồn vốn tài liệu hiện có tại Ban Thông tin - Thư viện, phục vụ hiệu quả cho cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, Nhà trường ban hành quy định về việc mượn và sử dụng tài liệu tại thư viện như sau. 

Mục I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng phục vụ

1.1. Cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên trong trường có nhu cầu sử dụng tài liệu thư viện, đã được Ban Thông tin - Thư viện cấp thẻ (thẻ cán bộ viên chức, thẻ học viên, sinh viên đã tích hợp) theo quy định.

1.2. Bạn đọc ngoài trường phải có giấy giới thiệu của cơ quan quản lý trực tiếp và chứng minh thư nhân dân.

Điều 2. Thời gian phục vụ: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần

2.1. Phòng đọc: Sáng 7g30 – 11g30; Chiều 13g30 – 16g50

2.2. Phòng Mượn Giáo trình và Tài liệu tham khảo: Sáng 7g30 – 11g30; Chiều 13g30 – 16g30.

2.3. Chiều Thứ Sáu chỉ phục vụ đến 16g00.

Điều 3: Hình thức phục vụ

3.1. Mượn sách tự chọn (Kho mở): Đối với tài liệu tham khảo;

3.2. Mượn sách theo yêu cầu (Kho đóng): Đối với Phòng mượn giáo trình và Kho luận văn.

Mục II

 QUY ĐỊNH VỀ MƯỢN VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU

Điều 4. Tài liệu đọc tại chỗ: Luận án, luận văn, đề tài NCKH ;  tài liệu tra cứu, tài liệu ít bản; báo, tạp chí,...Mỗi lần mượn tối đa 02 cuốn sách và không được mang sách ra khỏi thư viện

Điều 5.  Tài liệu được mượn về: Sách tham khảo, giáo trình

5.1. Đối với sách tham khảo: Số lượng mượn tối đa 02 - 03 cuốn trong thời gian 2-3 tuần, bạn đọc được phép gia hạn (thời gian gia hạn 1 lần không quá 01 tuần).

5.2. Đối với sách giáo trìnhMượn theo thời khoá biểu của từng học kỳ, số lượng mượn theo khả năng sách hiện có của thư viện, thời hạn mượn trong một nấc học hay học kỳ;

5.3. Bạn đọc phải kiểm tra tài liệu trước khi mang khỏi thư viện xem sách có bị vẽ, viết, xé rách trang v.v..., phải giữ gìn sách cẩn thận, trả sách đúng thời hạn, đúng nơi ghi mượn. Các trường hợp chưa trả sách quá hạn thì không được phép mượn tài liệu khác của thư viện;

5.4. Những tài liệu đọc tại chỗ, bạn đọc có nhu cầu sao chụp cần liên hệ với cán bộ thư viện để được phục vụ

Điều 6. Đối bạn đọc ngoài trường:

Khi có nhu cầu sử dụng thư viện phải có giấy giới thiệu của cơ quan chủ quản kèm theo chứng minh thư nhân dân và chỉ được đọc tài liệu tại chỗ, có nhu cầu sao chụp tài liệu phải liên hệ với cán bộ thư viện để được phục vụ.

Mục III

 QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 7. Quy định về mức phạt tiền

7.1. Phạt 50% giá trị tài liệu khi viết, vẽ từ 1đến 2 trang tài liệu; làm rách từ 1 đến 3 trang tài liệu

7.2. Phạt 100% giá trị tài liệu khi viết, vẽ  từ 3 trang tài liệu trở lên; làm rách từ 4 trang tài liệu trở lên,

7.3. Phạt 200% giá trị tài liệu khi làm mất tài liệu nếu tài liệu đó có nhiều bản

7.4. Phạt 500% giá trị tài liệu khi làm mất tài liệu mà thư viện chỉ có một bản; hoặc tài liệu hiện không có trên thị trường;

7.5. Phạt 1.000đ/ ngày/ 1 tài liệu khi mượn quá hạn.

Điều 8.  Quy định về xử lý kỷ luật

8.1. Hình thức “Nhắc nhở” đối với các hành vi: không xuất trình thẻ khi vào thư viện, gây mất trật tự, vệ sinh trong phòng đọc, không tuân theo hướng dẫn của cán bộ thư viện, làm xáo trộn tài liệu trên giá, không đánh dấu tài liệu hoặc đặt tài liệu sai vị trí đã đánh dấu, … có thái độ, hành vi thiếu văn minh, thiếu tinh thần xây dựng đối với thư viện.

8.2. Hình thức vi phạm phải lập biên bản trong các trường hợp sau:

+ Khoá thẻ bạn đọc (quyền sử dụng thư viện) 30 ngày đối với các hành vi tái vi phạm khi đã bị nhắc nhở đến lần thứ 3;

+  Khoá thẻ bạn đọc (quyền sử dụng thư viện) trong 2 tháng đối với các hành vi sử dụng thẻ người khác hoặc cho người khác mượn thẻ để sử dụng tài liệu;

+ Khoá thẻ bạn đọc trong 1 năm và báo cáo hội đồng kỷ luật Trường để xét xử lý kỷ luật đối với một trong các trường hợp sau: đã bị cảnh cáo khoá thẻ nhưng vẫn tái phạm; lấy cắp tài liệu; tráo đổi tài liệu; giả mạo hoặc cố tình sử dụng thẻ của người khác với mục đích xấu và các hành vi phá hoại tài sản Nhà trường.

          Nơi nhận :   

       - Như trên;

       - Ban TC-KT;

       - Ban biên tập website;

       - Lưu  TTTV.

 KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

ThS. Võ Xuân Lý

Lượt xem: 1550
 Về trang trước      Về đầu trang