Danh mục tài liệu bán

Danh mục sách bán - Khoa Khoa học Cơ bản

(Ngày đăng: 13/09/2013 11:08:26 Ngày cập nhật: 09/06/2014 09:54:08)


Các loại sách, giáo trình có bán thuộc Khoa Khoa học Cơ bản như sau:

SÁCH, GIÁO TRÌNH KHOA HỌC CƠ BẢN

STT

TÊN GIÁO TRÌNH

CHỦ BIÊN

NĂM XB

GIÁ (đ)

1        

Bảo hộ lao động

Bùi Chởi

1996

5.000

2        

BT Cơ học lý thuyết T.2: Động lực học

Bộ môn Cơ lý thuyết

2008

14.000

3        

Cơ học lý thuyết T.2: Động lực học

Chu Tạo Đoan

2007

30.000

4        

Cơ học môi trường liên tục

Trần Văn Khuê

2001

5.000

5        

Cơ sở lý thuyết hóa học. Phần 2

Nguyễn Hạnh

1997

6.000

6        

Cơ sở lý thuyết hóa học. Phần bài tập

Bộ môn Hóa

1998

5.000

7        

Đại số tuyến tính 

Trần Văn Minh

2000

15.000

8        

Đại số tuyến tính

Trần Văn Minh

2007

38.000

9        

Giải tích II

Vũ Văn Khương

2006

15.000

10   

Giải tích số

Nguyễn Văn Long

2007

15.000

11   

Giáo dục quốc phòng T1

Đồng Xuân Quánh

2002

6.000

12   

Giáo dục quốc phòng T2

Đồng Xuân Quánh

2002

8.000

13   

Giáo dục thể chất

Nguyễn Văn Bảo

2000

5.000

14   

Giáo trình cơ lý thuyết (Tại chức)

Nguyễn Đăng Hùng 

1999

16.000

15   

GT đường lối cách mạng của ĐCSVN

Bộ Giáo Dục Đào Tạo

2009

18.500

16   

GT Kinh tế chính trị Mác – Lê Nin

Bô GD - ĐT

2002

25.500

17   

GT những nglý CB của chủ nghĩa Mác Lênin

Bộ Giáo Dục Đào Tạo

2009

32.500

18   

GT Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bộ Giáo Dục Đào Tạo

2009

20.500

19   

Hóa học đại cương

Đào Quang Liêm

2008

21.000

20   

Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp A2

Vũ Văn Khương

2004

14.000

21   

Hướng dẫn thực hành hóa học đại cương

Bộ môn Hóa

1996

2.000

22   

Kinh tế chính trị (Hệ chuyên)

Bộ GD-ĐT

2002

25.500

23   

Kinh tế chính trị (không chuyên)

Bộ Giáo Dục Đào Tạo

2006

17.000

24   

Kỹ thuật binh chủng công binh

Khoa Quân Sự

1998

7.000

25   

Kỹ thuật lập trình Turbo Pascal

Phạm Văn Ất

2002

12.000

26   

Lịch sử Đảng CSVN

Hội Đồng Trung Ương

2006

17.000

27   

Lịch sử triết học Phương Đông

Phạm Đăng Hùng

2005

18.000

28   

Phương pháp số và turbo Pascal 

Trần Văn Minh

2000

30.000

29   

Tâm lý đại cương

Nguyễn Họa

1998

5.000

30   

Tiếng Anh công trình

Hoàng T. Minh Phúc

2002

12.000

31   

Toán kỹ thuật nâng cao

Trần Văn Long

2013

70.000

32   

Toán rời rạc

Nguyễn Văn Long

2006

18.000

33   

Toán tối ưu

Nguyễn Văn Long

2007

20.000

34   

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bộ Giáo Dục Đào Tạo

2006

36.000

35   

Văn kiện và những sự kiện lịch sử Đảng

 Nguyễn Đình Thuận

1999

16.000

36   

Vật lý đại cương T.1

Lê Minh

2011

35.000

37   

Vẽ kỹ thuật

Hồ Sỹ Cửu

2012

67.000

38   

Vẽ kỹ thuật trên máy tính

Phạm Thị Hạnh

2002

5.000

 


Lượt xem: 2040
 Về trang trước      Về đầu trang