Danh mục tài liệu bán

Danh mục sách bán - Khoa Vận tải Kinh tế

(Ngày đăng: 13/09/2013 11:05:38 Ngày cập nhật: 09/06/2014 09:52:28)


Các loại sách, giáo trình có bán thuộc Khoa Vận tải Kinh tế như sau:

SÁCH, GIÁO TRÌNH KHOA VẬN TẢI KINH TẾ

STT

TÊN GIÁO TRÌNH

CHỦ BIÊN

NĂM XB

GIÁ (đ)

1         

B.giảng quản trị tài chính doanh nghiệp

Đỗ Thị Ngọc Điệp

1999

6.000

2         

B.giảng tài chính D.nghiệp vận tải

Đỗ Thị Ngọc Điệp

1999

11.000

3         

Bài giảng chiến lược kinh doanh

Phan Tiến Đức

2001

5.000

4         

Bài giảng kinh tế du lịch 

Nguyễn Văn Thụ

2000

10.000

5         

Bài giảng kinh tế thị trường

Bộ Môn Kinh Tế

1997

9.500

6         

Bài tập Nguyên lý thống kê

Lê Thị Tuệ Khanh

2013

25.000

7         

BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Trường ĐHKT Tp.HCM

2012

75,000

8         

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP. Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán

Bộ Tài Chính

2012

125,000

9         

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP. Quyển 2: Báo cáo tài chính; Chứng từ và sổ kế toán; Hệ thống sơ đồ kế toán

Bộ Tài Chính

2012

120,000

10    

Chiến lược KD&KHH xây dựng

Lê Minh Cần

2006

27.000

11    

Điều tra KTKT &quy hoạch  GTVT

Phạm Văn Vạng

2003

35.000

12    

Điều tra quy hoạch 

Phạm Văn Vạng

1997

9.300

13    

Định giá xây dựng công trình giao thông

Bùi Ngọc Toàn

2009

67.000

14    

Định giá XD công trình giao thông

Bùi Ngọc Toàn

2012

67.000

15    

Định mức KTKT ngành GTVT 

Nguyễn Văn Điệp

2000

6.000

16    

Định mức kỹ thuật và công tác dự toán 

Đặng Nghiêm Chính

1998

20.000

17    

GT KẾ TOÁN TÀI CHÍNH : Phần 1 - 2

Trường ĐHKT Tp.HCM

2012

74,000

18    

GT KẾ TOÁN TÀI CHÍNH : Phần 3 - 4

Trường ĐHKT Tp.HCM

2012

76,000

19    

GT KẾ TOÁN TÀI CHÍNH : Phần 5

Trường ĐHKT Tp.HCM

2012

54,000

20    

KẾ TOÁN CHI PHÍ 2010

Phạm Văn Dược

2012

98,000

21    

Kế toán doanh nghiệp 

Nguyễn T. Tường Vi

1999

12.000

22    

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ : Bài tập và bài giải

Huỳnh Lợi

2012

88,000

23    

Kế toán trong xây dựng GTVT

Lê Thanh lan

1998

6.000

24    

KIỂM TOÁN ĐẠI CƯƠNG

Nguyễn Phúc Sinh

2012

66,000

25    

KIỂM TOÁN ĐẠI CƯƠNG : Bài tập và bài giải

Nguyễn Phú Cường

2012

39,000

26    

KINH TẾ HỌC VĨ MÔ (Phần cơ bản)

Nguyễn Thái Thảo Vy

2012

104,000

27    

Kinh tế kế hoạch vận chuyển đường sắt T.1

Trần Văn Bính

1999

6.000

28    

Kinh tế kế hoạch vận chuyển đường sắt T.2

Trần Văn Bính

1999

8.000

29    

KINH TẾ PHÁT TRIỂN : Bài tập và đáp án

Nguyễn Văn Dung

2012

97,000

30    

KINH TẾ QUỐC TẾ

Nguyễn Văn Dung

2012

83,000

31    

KINH TẾ QUỐC TẾ: BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN

Nguyễn Văn Dung

2012

88,000

32    

KINH TẾ VI MÔ

Nguyễn Văn Dung (biên dịch)

2012

57,000

33    

KINH TẾ VI MÔ : Bài tập và bài giải

Nguyễn Văn Dung (biên dịch)

2012

66,000

34    

KINH TẾ VĨ MÔ : Bài tập và đáp án

Nguyễn Văn Dung (biên dịch)

2012

89,000

35    

Lập giá trong xây dựng

Bùi Ngọc Toàn

2012

70.000

36    

Lịch sử học thuyết kinh tế

Nguyễn Trong Lâm

1997

5.000

37    

Luật đầu tư và xây dựng 

Nghiêm Văn Dĩnh

2001

17.000

38    

Luật kinh tế (2000)

Phạm Văn Lương

2000

12.000

39    

Luật xây dựng

Nghiêm Văn Dĩnh

2007

16.000

40    

Lý thuyết hệ thống và điều khiển học

Vũ Trọng Tích

2004

12.000

41    

Lý thuyết tài chính

Đỗ Thị Ngọc Điệp

2003

17.000

42    

Marketing dịch vụ vận tải

Từ Sỹ Sùa

2013

45.000

43    

Marketing trong lý luận & ứng xử 

Nghiêm Xuân Phượng

2000

5.000

44    

Marketing trong vận tải sắt  T.1

Nguyễn Hữu Hà

1999

4.000

45    

Marketing với doanh nghiệp vận tải

Nguyễn Hữu Hà

2008

38.000

46    

Môi trường GTVT ( Kinh tế)

Từ Sỹ Sùa

2000

16.000

47    

Nguyên lý thống kê

Lê Thị Tuệ Khanh

2009

16.000

48    

P.tích HĐKD trong DNVTdu lịch

Nguyễn Văn Thụ

1999

16.000

49    

Phân tích hoạt động  KD- BCVT

Bùi Xuân Phong

1999

14.000

50    

Phân tích hoạt động kinh doanh 

Nguyễn Văn Thụ

2003

13.000

51    

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt

Trần Văn Bính

1996

6.000

52    

Phân tích hoạt động SXKD  DN BCVT

Bùi Xuân Phong

1999

15.000

53    

Quản trị kinh doanh

Phạm Văn Vạng

2011

30.000

54    

Quản trị kinh doanh & BCVT

Bùi Xuân Phong

2003

20.000

55    

Tài chính doanh nghiệp BCVT

Phạm Văn Lương

2001

6.500

56    

Tài chính doanh nghiệp xây dựng

Nghiêm Xuân Phượng

1999

6.500

57    

Thống kê trong XD giao thông 

Nguyễn Thị Thìn

2000

6.000

58    

Tổ chức điều hành sản xuất trong XDGT

Phạm Văn Vạng

2008

25.000

59    

Tổ chức SXKD doanh nghiệp công nghiệp

Lê Hồng Tiến

2002

7.000

 


Lượt xem: 2105
 Về trang trước      Về đầu trang