Danh mục tài liệu bán

Danh mục sách, giáo trình các ngành kỹ thuật mới nhập bán tại Thư viện

(Ngày đăng: 13/09/2013 11:18:01 Ngày cập nhật: 17/09/2014 15:50:53)


Danh mục sách, giáo trình các ngành kỹ thuật mới nhập bán tại Thư viện như sau:

DANH MỤC SÁCH, GIÁO TRÌNH MỚI NHẬP BÁN 

TT TÊN GIÁO TRÌNH CHỦ BIÊN NĂM XB ĐƠN GIÁ
1 Áp lực đất và tường chắn đất  Phan Trường Phiệt  2012 115,000
2 Bai tập sức bền vật liệu Nguyễn Xuân Lựu 2011 95000
3 Bài tập thuỷ lực chọn lọc Phùng Văn Khương 2012 53,000
4 Bê tông Asphalt và hỗn hợp Asphalt Phạm Duy Hữu 2010 70000
5 Bê tông cho công trình biển Phạm Hữu Hanh 2013 84,000
6 Bê tông cường độ cao  Phạm Duy Hữu  2011 40,000
7 Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến  Nguyễn Việt Anh 2012 48,000
8 Bêtông cốt sợi thép Nguyễn Viết Trung  2012 29,000
9 Các công nghệ thi công cầu   Nguyễn Viết Trung 2012 97,000
10 Các kết cấu mặt đường kiểu mới   Nguyễn Quang Chiêu  2011 64,000
11 Các phương pháp thi công xây dựng  Ngô Văn Quỳ  2012 95,000
12 Các ví dụ tính toán cầu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn mới 22 TCN 272-01 (Tập 1) Nguyễn Viết Trung  2012 69,000
13 Các ví dụ tính toán dầm cầu chữ I, T, super-T, bê tông cốt thép dự ứng lực theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05   Nguyễn Viết Trung 2012 94,000
14 Cẩm nang của người xây dựng  Nguyễn Văn Tố 2012 36,000
15 Cần trục tháp xây dựng  Nguyễn Đăng Điệm  2013 129,000
16 Cầu bê tông cốt thép Tập 1 Nguyễn Viết Trung 2013 80,000
17 Cầu bê tông cốt thép Tập 2 Nguyễn Viết Trung 2013 70,000
18 Cầu BTCT trên đường ô tô Tập 1 Lê Đình Tâm 2011 128,000
19 Cầu BTCT trên đường ô tô Tập 2 Lê Đình Tâm 2012 95,000
20 Cầu thép bêtông cốt thép liên hợp Nguyễn Như Khải 2012 42,000
21 Cầu thép bêtông cốt thép liên hợp Lê Đình Tâm 2009 95,000
22 Chất kết dính vô cơ Vũ Đình Đấu 2012 83,000
23 Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi Nguyễn Văn Quảng  2012 30,000
24 Cơ học đất (GT dùng cho SV ngành xây dựng cầu đường) Bùi Anh Định 2013 108,000
25 Cơ sở cơ học máy Nguyễn Văn Viết 2008 65,000
26 Công nghệ - máy và thiết bị thi công công trình ngầm dạng tuyến Bùi Mạnh Hùng 2011 72,000
27 Công nghệ bê tông nhẹ Nguyễn Văn Phiêu 2012 65,000
28 Công nghệ bêtông và bêtông đặc biệt Phạm Duy Hữu  2011 75,000
29 Công nghệ đúc hẫng cầu BTCT Nguyễn Viết Trung 2009 120,000
30 Công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu bê tông cốt thép   Nguyễn Viết Trung  2012 79,000
31 Công nghệ lao lắp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực  Nguyễn Viết Trung  2012 42,000
32 Công nghệ thi công công trình ngầm Bùi Mạnh Hùng  2013 178,000
33 Công nghệ thi công kết cấu nhịp cầu Phạm Văn Thoan  2013 168,000
34 Công nghệ thi công mặt đường bê tông xi măng Phạm Huy Khang 2012 42,000
35 Công nghệ thi công móng mố trụ và tháp cầu Phạm Văn Thoan  2013 145,000
36 Đại số tuyến tính Trần Văn Minh 2007 38,000
37 Đánh giá giải pháp thiết thiết kế xây dựng Bùi Trọng Cầu  2010 40,000
38 Địa chất công trình Nguyễn Uyên 2013 95,000
39 Điện thoại DĐ các bệnh thường gặp và PP sửa chữa Nguyễn Duy Hy 2013 45,000
40 Định giá XD công trình giao thông Bùi Ngọc Toàn 2013 67,000
41 Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung- QĐ 1773/QĐ-BXD ngày 26-12-2012) Bộ Xây dựng 2013 29,000
42 Định mức dự toán XD công trình - Phần Xây dựng (bổ sung) công bố kèm theo QĐ 1091/QĐ - BXD ngày 26-12-2011 và QĐ 1772/QĐ-BXD ngày 26-12-2012 Bộ Xây dựng 2013 113,000
43 Giám sát thi công và nghiệm thu công trình xây dựng-Phần xây dựng  Bùi Mạnh Hùng 2013 178,000
44 Giáo trình cơ học xây dựng  Bộ Xây dựng 2013 84,000
45 Giáo trình hệ thống truyền động thuỷ lực và khí nén Trần Ngọc Hải  2013 88,000
46 Giáo trình kỹ thuật thi công (Tập 1)  Đỗ Đình Đức  2013 88,000
47 Giáo trình kỹ thuật thi công (Tập 2) Đỗ Đình Đức 2013 74,000
48 Giáo trình máy xây dựng Lưu Bá Thuận  2013 83,000
49 Giáo trình thiết kế các phương án cầu Nguyễn Viết Trung 2011 50,000
50 Giáo trình vật liệu xây dựng Phan Thế Vinh 2013 94,000
51 HD thực hành trắc địa dại cương Phạm Văn Chuyên 2008 20,000
52 Hướng dẫn giải BT trắc địa đại cương Phạm Văn Chuyên 2008 70,000
53 Hướng dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép chịu động đất theo TCXDVN 375:2006   Bộ Xây dựng 2013 57,000
54 Hướng dẫn thiết kế thi công chống thấm Đặng Đình Minh  2012 25,000
55 Kết cấu nhà cao tầng  Phạm Ngọc Khánh  2013 82,000
56 Khai thác kiểm định gia cố cầu Nguyễn Ngọc Long, NV Mợi 2013 29,000
57 Kiểm định cầu Chu Viết Bình, NN Long 2013 53,000
58 Kinh tế xây dựng  Nguyễn Văn Thất 2010 65,000
59 Kỹ thuật an toàn trong TK và S.dụng SC máy XD Nguyễn Đăng Điệm 2013 70,000
60 Kỹ thuật an toàn trong Tkế, S.dụng sửa chữa máy xây dựng Nguyễn Đăng Điệm 2012 70,000
61 Kỹ thuật xây dựng móng cầu Nguyễn Trâm  2012 90,000
62 Lắp ghép công trình dân dụng và công nghiệp Lê Văn Kiểm 2012 170,000
63 Lập và thẩm định dự án ĐTXD Nguyễn Thống 2013 97,000
64 Maặt đường bê tông xi măng Ng.Quang Chiêu TB mới 35,000
65 Màn hình máy vi tính - Các bệnh thường gặp và PP sửa chữa Đào Văn Dần 2013 35,000
66 Marketing với doanh nghiệp vận tải Nguyễn Hữu Hà 2013 38,000
67 Máy làm đất và cơ giới hoá công tác đất Lưu Bá Thuận  2012 178,000
68 Máy nâng chuyển và thiết bị cửa van  Nguyễn Đăng Cường  2012 135,000
69 Máy nâng và cơ giới hoá công tác lắp ghép Trương Quốc Thành  2012 97,000
70 Máy và thiết bị thi công Phạm Huy Chính  2012 132,000
71 Máy xây dựng  Nguyễn Đăng Cường 2012 84,000
72 Mố trụ cầu Nguyễn Viết Trung 2011 65000
73 Môi trường giao thông Cao Trọng Hiền 2007 48,000
74 Nền và móng các công trình dân dụng công nghiệp  Nguyễn Văn Quảng 2013 132,000
75 Nền và móng công trình cầu đường Bùi Anh Định 2013 96,000
76 Nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trường xây dựng  Bùi Mạnh Hùng 2013 110,000
77 Nghiệp vụ định giá xây dựng Bùi Mạnh Hùng 2012 135,000
78 Nghiệp vụ giám sát và đánh giá dự án đầu tư Bùi Mạnh Hùng 2013 56,000
79 Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Bùi Ngọc Toàn 2012 97,000
80 Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc  Phan Tấn Hài 2013 108,000
81 Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà dân dụng, kiến trúc nhà công cộng Nguyễn Đức Thiềm  2013 124,000
82 Phân tích kết cấu hầm và tường cừ bằng phần mềm Plaxis Nguyễn Viết Trung 2009 50,000
83 Phân tích và QL rủi ro kỹ thuật trong XD cầu Nguyễn Viết Trung 2011 25,000
84 Phân tích và thiết kế xây dựng bằng phần mềm SAP 2000.V14.T2 Nguyễn Viết Trung 2012 165,000
85 Phụ gia và hoá chất dùng cho bêtông  Nguyễn Viết Trung 2012 53,000
86 Phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình xây dựng Bùi Mạnh Hùng  2013 54,000
87 Quản lý đô thị Nguyễn Ngọc Châu 2012 110,000
88 Quản lý dự án xây dựng giai đoạn thi công xây dựng công trình  Bùi Ngọc Toàn  2013 117,000
89 Quản lý dự án xây dựng, lập và thẩm định dự án Bùi Ngọc Toàn  2011 85,000
90 Quản lý dự án xây dựng, thiết kế đấu thầu và các thủ tục trước xây dựng  Bùi Ngọc Toàn  2011 95,000
91 Quản lý hạ tầng kỹ thuật Phạm Trọng Mạnh  2012 70,000
92 Quản lý kiểm định sửa chữa và tăng cường cầu Phạm Văn Thoan  2013 147,000
93 Quản lý vật tư thiết bị trong dự án xây dựng Bùi Ngọc Toàn  2011 55,000
94 Quy hoạch giao thông đô thị bền vững Lưu Đức Hải  2012 135,000
95 Quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị  Vũ Thị Vinh 2012 52,000
96 Quy hoạch xây dựng công trình ngầm đô thị Nguyễn Hồng Tiến 2012 65,000
97 Sổ tay quy hoạch giao thông đô thị Lê Phục Quốc  2012 16,000
98 Sổ tay thiết kế đường ôtô - Tập 2 Nguyễn Xuân Trục 2012 115,000
99 Sổ tay thiết kế đường ôtô - Tập 3 Nguyễn Xuân Trục 2011 106,000
100 Sổ tay thực hành kết cấu công trình   Vũ Mạnh Hùng 2013 59,000
101 Sử dụng và sửa chữa đồ điện dân dụng Bùi Văn Yên 2013 60,000
102 Sử dụng và sửa chữa màn hình LCD Nguyễn Văn Khoa 2013 60,000
103 Sửa chữa tivi LCD Vũ Văn Vĩnh 2013 40,000
104 Sức bền vật liệu T.1 Vũ Đình Lai 2012 75000
105 Sức bền vật liệu T.2 Vũ Đình Lai 2011 43,000
106 Thi công cầu bêtông cốt thép  Nguyễn Tiến Oanh 2013 58,000
107 Thi công cọc khoan nhồi   Nguyễn Bá Kế 2013 71,000
108 Thiết kế - Thi công giám sát công trình hầm giao thông Nguyễn Viết Trung 2012 80,000
109 Thiết kế cảnh quan môi trường đường ôtô Bùi Xuân Cậy 2010 44,000
110 Thiết kế cầu bê tông cốt thép theo 22TCN 272 - 05 Phạm Văn Thoan 2014 296,000
111 Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà công  nghiệp   Nguyễn Minh Thái 2013 72,000
112 Thiết kế cầu thép Nguyễn Xuân Toản 2013 114,000
113 Thiết kế điển hình bộ phận công sở , cơ quan hành chính, nhà nước cấp trung ương Bộ Xây dựng 2013 33,000
114 Thiết kế đường đô thị  Phạm Hữu Đức 2012 70,000
115 Thiết kế đường ô tô - T2 Nguyễn Quang Chiêu 2009 56,000
116 Thiết kế hầm giao thông Nguyễn Thế Phùng  2012 125,000
117 Thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng, một nhịp  Phạm Minh Hà 2013 36,000
118 Thiết kế tối ưu  Nguyễn Viết Trung  2012 57,000
119 Thiết kế và khai thác đường ôtô, đường thành phố theo quan điểm an toàn giao thông Nguyễn Xuân Vinh  2012 92,000
120 Thiết kế và thi công hố móng sâu  Nguyễn Bá Kế  2012 170,000
121 Thiết kế và thi công nền đắp trên đất yếu Nguyễn Quang Chiêu  2012 67,000
122 Thiết kế và thi công tường chắn đất có cốt  Dương Học Hải  2012 37,000
123 Thiết kế và XD cầu dây văng đường bộ Đinh Quốc Kim 2008 92,000
124 Thực tập và bài tập địa chất công trình Nguyễn Uyên  2013 129,000
125 Thuỷ lực cơ sở Phùng Văn Khương 2012 94,000
126 Thuỷ lực công trình Phùng văn Khương 2012 73,000
127 Thuỷ văn công trình nâng cao - Q1: Biến dạng lòng sông dưới cầu Trần Đình Nghiên 2012 55,000
128 Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN TB mới 56,000
129 Tin học ứng dụng cầu đường Phạm Văn Thoan  2013 109,000
130 Tính toán cầu đúc hẫng trên phần mềm Midas Nguyễn Viết Trung 2013 42,000
131 Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo mô hình giàn ảo Nguyễn Viết Trung  2011 36,000
132 Tính toán kỹ thuật xây dựng trên Excel   Nguyễn Viết Trung  2012 75,000
133 Tính toán và Tkế chi tiết các yếu tố nút giao thông khác mức Nguyễn Xuân Vinh, NV Hùng 2013 124,000
134 Tổ chức công trường xây dựng  Nguyễn Duy Thiện  2013 61,000
135 Tổ chức thi công xây dựng   Lê Hồng Thái  2013 75,000
136 Toán tối ưu Nguyễn Văn Long 2007 20,000
137 Tổng luận cầu Nguyễn Minh Nghĩa 2010 42000
138 Trắc địa đại cương Phạm Văn Chuyên 2008 90,000
139 Trắc địa đại cương Phạm Văn Chuyên 2013 87,000
140 Trắc địa trong xây dựng Phạm Văn Chuyên 2013 112000
141 Tuyến đường sắt cao tốc Phạm Văn Ký 2013 48,000
142 Ứng dụng chương trình RM trong phân tích tính toán kết cấu cầu (T.2) Nguyễn Viết Trung 2012 98,000
143 Vật liệu xây dựng Phạm Duy Hữu 2011 65,000
144 Ván khuôn và giàn giáo trong thi công xây dựng  Bùi Mạnh Hùng  2013 150,000
145 VD tính toán th.kế cầu dầm thép trên đường ô tô Trần Đức Nhiệm 2012 130,000
146 Vẽ kỹ thuật  Hồ Sỹ Cửu 2010 67000
147 Ví dụ tính toán kết cấu thép  Hoàng Quang 2013 95,000
148 Ví dụ tính toán mố trụ cầu Nguyễn Viết  Trung 2012 38,000
149 Ví dụ thiết kế kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô theo 22TCN 272 - 05 Tập 1 Phạm Văn Thoan  2014 129,000
150 Ví dụ thiết kế kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô theo 22TCN 272 - 05 Tập 2 Phạm Văn Thoan  2014 145,000
151 Xây dựng công trình ngầm đô thị theo phương pháp đào mở  Nguyễn Bá Kế 2012 108,000
152 Xây dựng mặt đường ô tô Nguyễn Quang Chiêu 2010 50,000
153 Xây dựng nền đường ôtô đắp trên đất yếu  Dương Học Hải  2012 40,000
154 Xói cục bộ trụ cầu  Trần Đình Nghiên  2013 85,000
155 Xử lý nền đất yếu trong xây dựng   Nguyễn Uyên  2013 79,000


Lượt xem: 3595
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng